อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

สธ. แถลงข่าวจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประชาชนจิตอาสา จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.30 น.

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าว โครงการ “ใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก               


               
นายแพทย์สุขุมกล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนจิตอาสา จัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


               
โดยน้อมนำพระราโชบาย “สืบสาน รักษา ต่อยอด” สู่การปฏิบัติ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาโรค และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนตามพระราชปณิธาน 2 โครงการ คือ โครงการ “ใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน”เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บูรณาการโครงการของ 21 หน่วยงาน รวม 30 โครงการ  และ โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ฯ ได้จัดพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่พฤษภาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 โดยครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562 มีประชาชนรับบริการตรวจรักษา 26,501 คน ผู้บริจาคโลหิต 18,222 คน ผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ 1,228 คน บริจาคดวงตา 1,235 คน


               
โดยในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดกิจกรรม “ใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน”เฉลิมพระเกียรติ  ที่กระทรวงสาธารณสุข เวลา 9.00 -14.00 น. ประกอบด้วย พิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนฟรี อบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการป้องกันเด็กจมน้ำ  คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ตรวจประเมินข้อเข่าเสื่อม  บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ตรวจสอบเครื่องวัดความดันโลหิต ผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกสุขภาพ  เวลา 16.00 น. มีกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ได้แก่ คีตะมวยไทย 10 ท่า ปั่นจักรยานออกกำลังกาย และเดิน-วิ่งทางเลือกสุขภาพ บริเวณถนนสาธารณสุข 2 และรอบกระทรวงสาธารณสุข คาดว่ามีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คนคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 33