อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

'ปวีณา'แม่พระของเด็ก-สตรี 20ปีภารกิจช่วยเหลือผู้คน

ยืนหยัดมาถึง 20 ปี “มูลนิธิปวีณาฯ” กับภารกิจช่วยเหลือผู้คน ภายใต้แนวคิดทุกชีวิตมีคุณค่าเท่าเทียมกัน ลั่นทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน และเพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดินของพสกนิกรชาวไทย เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.


ปัจจุบันจะเห็นว่าการใช้ความรุนแรงในสังคมในการตัดสินปัญหาเกิดขึ้นบ่อยมาก อีกทั้งปัญหาในครอบครัวเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศจากคนใกล้ชิด ไม่ก็ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงของคนในบ้านมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง...บางคดีผู้เสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรม บางครั้งเรื่องเงียบเนื่องจากเหยื่อไม่กล้าแจ้งความดำเนินคดีคนในบ้าน- ไม่ก็อายชาวบ้าน อายที่ต้องให้ปากคำเหตุการณ์ที่แสนเจ็บปวดกับพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นผู้ชายฟัง

ปัญหาดังกล่าวจะหมดไปทันทีหากนึกถึง“ปวีณา หงสกุล” ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องค์กรสาธารณประโยชน์) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2542 เพื่อช่วยเหลือเด็ก-สตรี-ผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม ผู้ประสบเคราะห์กรรมซึ่งตกเป็นเหยื่อของความโหดร้ายทารุณในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเรื่องของการข่มขืน ทารุณกรรม ทำร้ายร่างกาย ถูกหลอกลวงจากขบวนการค้ามนุษย์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศในหลากหลายรูปแบบ เช่น การบังคับค้าประเวณี การนำเด็กมาเร่ขอทาน แรงงานเยี่ยงทาส เป็นต้น ปัญหาครอบครัว รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอีกจำนวนมาก ภายใต้แนวคิด “ทุกชีวิตมีคุณค่าเท่าเทียมกัน”ปวีณา หรือ“พี่ปิ๊ก”หรือ “เจ๊ปิ๊ก” ที่บรรดาสื่อมวลชนเรียกกล่าวถึงความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานช่วยเหลือสังคมว่า ปี 31 ตอนนั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกได้ไปเยี่ยมบ้านเกร็ดตระการ เป็นสถานที่ราชการรับเด็กและสตรี ซึ่งถูกหลอก ถูกบังคับให้ค้าประเวณีไปบำบัดฟื้นฟูสภาพจิตใจ พร้อมอบรมให้ความรู้ฝึกอาชีพเพื่อหลังจากที่ออกไปจะได้ประกอบอาชีพได้ วันนั้นพบเด็กหญิงคนหนึ่งอายุ 11 ปี เมื่อสอบถามจึงรู้ว่าเด็กถูกพ่อเลี้ยงพาไปขายซ่อง ต้องทนทุกข์ทรมานยิ่งกว่าตกนรก กระทั่งตำรวจไปช่วยเหลือออกมาได้ เรื่องราวที่เด็กเล่าให้ฟังน่าสลดใจ-น่าสงสารมาก

เป็นการจุดประกายที่จะเดินหน้าช่วยเหลือผู้คน นับตั้งแต่นั้นมาก็ตั้งปณิธานว่าการเป็น ส..ของเรานั้น นอกจากจะทำงานด้านนิติบัญญัติแล้วจะต้องทำงานเรื่องช่วยเหลือเด็ก และสตรีควบคู่กันไปด้วย จากนั้นก็ไปเป็นกรรมการเรื่องเด็กและสตรี และได้รับการแต่งตั้งจากสำนักนายกรัฐมนตรีปี 38 ให้เป็นประธานคณะกรรมการเร่งรัด และประสานการปฏิบัติงานเยาวชน และภาครัฐ และเอกชน โดยได้จัดตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็ก และสตรีที่ถูกละเมิดสิทธิ และถูกทารุณกรรมในรูปแบบต่าง ๆ จนมีผู้ประสบเคราะห์กรรมเข้ามาขอรับความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก อยากบอกว่าปัญหาสังคมไม่ใช่หน้าที่หรือความรับผิดชอบของใครคนใดคนหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องเอาใจใส่ร่วมมือกันสอดส่องดูแล สังคมจึงจะอยู่รอด-ปัญหาทุกอย่างจะเบาบางลงไปได้”

ส่วนสถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ตั้งแต่ปี 42 จนถึงปัจจุบันรวม 1.3 แสนกว่าราย โดยปี 61 จำนวน 8,011 ราย แต่ละวันจะมีเรื่องร้องทุกข์ประมาณ 50-60 เรื่อง ปัญหาที่น่าห่วงที่สุดเป็นเรื่องปัญหาครอบครัวที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น รองลงมาคือข่มขืน ทารุณกรรม และค้าประเวณี ส่วนใหญ่ผู้ที่ประสบปัญหาจะแจ้งเรื่องผ่านทางเฟซบุ๊ก มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี โทรศัพท์สายด่วน 1134 ทางอีเมล์ pavena1134@hotmail.com ทาง Line @Pavenafoundation หรือเดินทางมาด้วยตัวเองโดยมูลนิธิฯ เลขที่ 84/14 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง 7) .ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ผ่านมาจนปีที่ 20 มูลนิธิฯ ทำงานแบบบูรณาการร่วมกับภาครัฐ เอกชน ประชาชน สื่อมวลชน และที่ขาดไม่ได้คือพลเมืองดีที่คอยแจ้งเบาะแสเข้ามาจำนวนมาก หลังรับเรื่องร้องทุกข์ต่าง ๆ เจ้าหน้าที่จะมีการซักถามข้อมูลอย่างละเอียด จากนั้นก็จะตรวจสอบข้อมูล และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันให้ความช่วยเหลือ ซึ่งมูลนิธิฯขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด ส่วนปัญหาในการทำงานจะเป็นเรื่องอัตรากำลังคนที่ไม่พอ ทั้งคนรับเรื่อง- การเก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอาจจะทำให้งานโหลดไปบ้าง เพราะการทำงานด้านนี้นอกจากจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วยังต้องมีใจรัก และมีความอดทนสูง ซึ่งหากมีอาสาสมัครที่มีความรู้ และมีใจรักจะมาช่วยงานก็ยินดีมาก นอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่าย มูลนิธิฯค่อนข้างจะประหยัด เพราะมีค่าใช้จ่ายสูงในการช่วยเหลือผู้คนจำนวนมาก อย่างไรก็ตามมูลนิธิฯก็พยายามจะทำให้เต็มที่ และดีที่สุดเท่าที่จะทำได้”

ทั้งนี้ มูลนิธิปวีณาฯ มีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากในการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนเสร็จสิ้นกระบวนการยุติธรรม การทำงานจนถึงปัจจุบันไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐหรือหน่วยราชการแต่อย่างใด จะมีก็แต่ประชาชนที่มีจุดประสงค์ช่วยเหลือสังคมที่แท้จริงช่วยกันบริจาค ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อรายจ่าย โดยมีการเปิดรับบริจาคจากผู้ใจบุญตามช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมตลอดจนสร้างเครือข่ายสู่การแบ่งปันร่วมกับมูลนิธิปวีณาฯ เพื่อให้ผู้ประสบเคราะห์กรรมต่างๆ พ้นจากทุกข์-ได้มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นปกติสุข โดยสอบถามได้ที่ 081-814-0244, 098-478-8991 ไม่ก็บริจาคได้ตามคิวอาร์โค้ด

ประธานมูลนิธิฯ บอกต่อว่า เป้าหมายในอนาคตอยากให้มูลนิธิฯเป็นส่วนหนึ่งในสถาบันวิจัยที่หวังว่าจะมีขึ้นในอนาคตในเรื่องปัญหาสังคมต่าง ๆ เพราะเรามีข้อมูลเป็นจำนวนมาก หากมีการนำปัญหาต่างๆ ไปร่วมวิเคราะห์วางแผนแก้ไข ร่วมกับมูลนิธิอื่น ๆ หน่วยงานต่าง ๆ กระทรวงต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาระยะยาว และหาทางป้องกันก็จะได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติต่อไป ส่วนการทำงานถือคติว่าอย่าไปกลัว เพราะถ้ากลัวก็ถือว่าเราแพ้ไปครึ่งหนึ่งแล้ว ถ้าเราต้องสู้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมจะไม่มีคำว่ากลัวต้องเดินหน้าให้ถึงที่สุด

เราเกิดในแผ่นดินไทยเราก็ควรจะทำประโยชน์ให้แผ่นดิน- รับใช้ประเทศชาติ -ช่วยเหลือสังคมเท่าที่เราจะทำได้ และทำให้ดีที่สุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน และสืบสานพระราชปณิธานของ ในหลวง ร.9 ซึ่งทรงเป็นแบบอย่างให้ประชาชนคนไทย และในหลวง ร.10 ที่ทรงมีพระเมตตาต่อประชาชน และดำเนินรอยตามพระบิดา เราภูมิใจที่ได้ทำความดีเพื่อเทิดพระเกียรติ และดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาททั้งสองพระองค์ และจะมุ่งมั่นทำความดีช่วยเหลือสังคมต่อไปจนถึงที่สุด”


ถือเป็นอีกหนึ่งมูลนิธิที่มีผลงานช่วยเหลือสังคม และประเทศชาติได้อย่างมากมาย ...20 ปีกับการทุ่มเท-ต่อสู้ช่วยเหลือผู้คนโดยเฉพาะเด็ก และสตรีที่ตกเป็นเหยื่อให้รอดพ้นจากความทุกข์ทรมาน- ให้ชีวิตใหม่-เป็นที่พึ่งของผู้เสียหาย...สมควรเป็นอย่างยิ่งสำหรับคำว่า “แม่พระของเด็กและสตรี”.
.........................................
คอลัมน์ คนดีของสังคม
โดย “เหยี่ยวขาว”


ร่วมสนับสนุนคนดีของสังคมโดย :

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 295