อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

"นายกเล็กหนองล่อง"มอบประกาศนียบัตรนร.รร.ผู้สูงอายุ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง มอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองล่อง รุ่นที่ 2 ประจำปี 62 พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 21.29 น.

วันนี้(25 ก.ค.) ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองล่อง จ.ลำพูน นายเพลินวรพงศ์วัฒนานายกเทศมนตรีตำบลหนองล่องเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองล่องรุ่นที่2 ประจำปีการศึกษา2562 พร้อมกับให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น54 คนโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯสมาชิกสภาเทศบาลฯหัวหน้าส่วนราชการผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองล่องได้ทำการเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่5 เมษายน2560 จัดตั้งขึ้นให้เป็นแหล่งส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจทำให้ผู้สูงอายุเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและลดปัญหาโรคซึมเศร้าได้อย่างยั่งยืนให้ชุมชนและสังคมตระหนักเห็นคุณค่าและยอบรับองค์ความรู้ของผู้สูงอายุภายใต้มุมมองเรื่องผู้สูงอายุจากภาพของคนแก่ทำอะไรไม่ได้ไปสู่อายุวัฒนะและคุณภาพชีวิตที่ดีทำการงานที่เป็นประโยชน์และมีความสุขได้โดยมีคำขวัญว่า“แก่อย่างมีคุณค่าชราอย่างมีคุณภาพ”

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 537