อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

เทศบาลนครอยุธยา ตรวจวัดสายตาแจกแว่นฟรี

เทศบาลนครอยุธยา ตรวจวัดสายตาแจกแว่นสายตาให้กับวัยทำงานและผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 00.03 น.


ที่สวนสาธารณะ พระราชวังจันทรเกษม ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ว่าที่ ร.ต.สมทรง  สรรพโกศลกุล นายกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายปรีชา ขันธไพรศรี รองนายกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  ร่วมกันเปิดโครงการตรวจวัดสายตาแจกแว่นให้กับกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุ ในชุมชน 66ชุมชน
ว่าทีร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ประชากรในพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีทั้งหมด 51,675 คน พบว่ากลุ่มทำงานและสูงอายุมีประมาณ54,809 คน  ซึ่งพบว่ามีความผิดปกติทางสายตา เนื่องจากกล้ามเนื้อตาที่ใช้ในการมองเริ่มเสื่อมลง ซึ่งหากไมได้รับการแก้ไขส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันและสุขภาพ จะทำให้ปวดศีรษะ ปวดตาเป็นประจำ จึงจำเป็นที่จะต้อได้รับการแก้ไข ซึ่งการใช้แว่นตาสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้  

ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตาแก่ประชาชนกลุ่มวัยทำงานและวัยสูงอายุ  จำนวน 2,400ราย ซึ่งจะมีการดำเนินการไปตามชุมชนต่างๆทั้ง 26 ชุมชน ตั้งแต่วันที่ 22 ถึง 26 ก.ค.2562คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 536