อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

เทศบาลเมืองสวรรคโลกนำเด็กนักเรียนร่วมลงแขกดำนา

เทศบาลเมืองสวรรคโลกนำเด็กนักเรียน ชาวบ้านร่วมกิจกรรมลงแขกดำนา ศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 00.12 น.


นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสวรรโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ได้มีแนวคิดเปิดห้องเรียนธรรมชาติ ลงแขกดำนาที่ได้มากกว่าในตำรา โดยได้มีการนำนักเรียน เข้าสู้ห้องเรียนธรรมชาติ โดยการให้นักเรียนได้มีการลงมือปฎิบัติปลูกข้าวจริงตั่งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นของการทำนาจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยเปิดห้องเรียนธรรมชาติ ลงแขกดำนาที่ได้มากกว่าในตำรา บริเวณศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริฯ ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เพื่อให้เด็กนักเรียน พร้อมทั้งผู้ที่สนใจได้ลงมือการทำนาทุกขั้นตอนสำหรับกิจกรรมนี้ทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสวรรคโลก ได้เร่งเห็นความสำคัญในการปลูกจิตสำนึก ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ เล็งเห็นคุณค่าของชาวนา ซึ่งถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนาแบบดั้งเดิม เริ่มตั่งแต่ การลงแขกดำนา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีให้ เกิดกับคนในชุมชน เกิดความร่วมแรงร่วมใจของคนในท้องถิ่น โดยมีผู้ปกครอง และครู ร่วมเป็นวิทยากร ช่วยสอนวิธีการดำนาให้กับเด็กนักเรียน ตามนโยบายทางด้านการศึกษาของเทศบาลเมืองสวรรคโลก ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ไม่ได่จำกัดอยู่เฉพาะในห้องเรียน แต่อยู่ในสิ่งแวดล้อม รอบๆตัวเราเสมอ

---------------------------------------

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 544