อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

เทศบาลเมืองสวรรคโลกนำเด็กนักเรียนร่วมลงแขกดำนา

เทศบาลเมืองสวรรคโลกนำเด็กนักเรียน ชาวบ้านร่วมกิจกรรมลงแขกดำนา ศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 00.12 น.


นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสวรรโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ได้มีแนวคิดเปิดห้องเรียนธรรมชาติ ลงแขกดำนาที่ได้มากกว่าในตำรา โดยได้มีการนำนักเรียน เข้าสู้ห้องเรียนธรรมชาติ โดยการให้นักเรียนได้มีการลงมือปฎิบัติปลูกข้าวจริงตั่งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นของการทำนาจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยเปิดห้องเรียนธรรมชาติ ลงแขกดำนาที่ได้มากกว่าในตำรา บริเวณศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริฯ ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เพื่อให้เด็กนักเรียน พร้อมทั้งผู้ที่สนใจได้ลงมือการทำนาทุกขั้นตอนสำหรับกิจกรรมนี้ทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสวรรคโลก ได้เร่งเห็นความสำคัญในการปลูกจิตสำนึก ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ เล็งเห็นคุณค่าของชาวนา ซึ่งถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนาแบบดั้งเดิม เริ่มตั่งแต่ การลงแขกดำนา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีให้ เกิดกับคนในชุมชน เกิดความร่วมแรงร่วมใจของคนในท้องถิ่น โดยมีผู้ปกครอง และครู ร่วมเป็นวิทยากร ช่วยสอนวิธีการดำนาให้กับเด็กนักเรียน ตามนโยบายทางด้านการศึกษาของเทศบาลเมืองสวรรคโลก ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ไม่ได่จำกัดอยู่เฉพาะในห้องเรียน แต่อยู่ในสิ่งแวดล้อม รอบๆตัวเราเสมอ

---------------------------------------

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 401