อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

ฝึกอบรมรับมือไฟป่าเสริมสมรรถนะ13ศูนย์133 สถานี

จัดโครงการฝึกอบรม พร้อมรับมือไฟป่าเสริมสมรรถนะผู้นำหน่วยดับไฟป่า 13 ศูนย์ 133 สถานี ศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 00.18 น.


นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มอบหมายให้ นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานฯ ไปเป็นประธานการฝึกอบรม เสริมสมรรถนะผู้นำหน่วยดับไฟป่า ที่ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการ ควบคุมไฟป่าภาคกลาง จ.กาญจนบุรี โดยมีนายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า / หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจพญาเสือ นายอนุรุทธ์ สุทธิวารินทร์กุล ผอ.ส่วนควบคุมไฟป่า นายชำนาญ สมฤทธิ์ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรม และพัฒนาการ ควบคุมไฟป่าภาคกลาง นายสาธิต ปิ่นกุล หน.อุทยานฯลำคลองงู พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับฝึกอบรม133สถานี จำนวน168 นายให้การต้อนรับ

อธิบดีธัญญา เผยว่า ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญของผู้นำหน่วยดับไฟป่า จึงจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้นำหน่วยดับไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 รุ่น ขึ้นมาในระหว่างที่ 21-23 กรกฎาคม 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ด้านทฤษฎีการควบคุมไฟป่า ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะ การปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง และได้รับวิทยาการใหม่เพิ่มเติม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสบการณ์ และความสามารถในการทำงาน ร่วมกันอย่างบูรณาการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่า จำนวน 13 ศูนย์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่า จำนวน 133 สถานี และหัวหน้ากองอำนวยการควบคุมไฟป่าพระราชวังไกลกังวล 1 กองอำนวยการ รวมทั้งสิ้น 168 คน โดยดำเนินการฝึกอบรมให้มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและปลอดภัย

 

ทางด้าน นายจงคล้าย  วรพงศธร ได้กล่าวมอบนโยบายและแนวทาง การปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า แก่คณะเจ้าหน้าที่ผู้นำหน่วย ที่เข้ารับการฝึกอบรมฯว่า การเป็นผู้นำเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการฝึกทบทวนเพิ่มเติม องค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องทั้งภาคทฤษฎี และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ให้กับหัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม ในสังกัดสำนักป้องกันปราบปราบ และควบคุมไฟป่า  เพื่อให้มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์  สามารถปฏิบัติภารกิจดับไฟป่า ให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า หลังจากผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้นำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่ได้จากการฝึกอบรม ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีคุณภาพออกไปปฏิบัติงาน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และจะเป็นส่วนสำคัญในการป้องกัน และรักษาทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป../
................................................................

วิริยา บุญสูง ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ. กาญจนบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 25