อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563

ผบ.เหล่าทัพเครียดฟังฝ่ายค้าน ถล่มบิ๊กตู่แถลงนโยบาย

สัปดาห์นี้ พาไปดูบรรยากาศการเมืองในรัฐสภาฯ นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบาย แม้จะดุเดือดเพียงไร ดูเหมือนประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์อะไร อย่างไรก็ตาม บ้านเมืองยังคงต้องเดินหน้าต่อไป และฝ่ายความมั่นคงยังคงแสดงบทบาทหลัก และบทบาทสนับสนุนการบริหารงานภาครัฐอยู่ต่อไปไม่เปลี่ยนแปลง เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น.


@@@......สวัสดีท่านผู้อ่าน “เดลินิวส์ออนไลน์” มาพบกันทุกวันเสาร์กับคอลัมน์ “รหัสมอร์สส่องกองทัพ” ตรงวันเสาร์ที่ 27 ก.ค. 2562 เริ่มต้นกับการเมืองร้อน ๆ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้อ่านแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาแล้ว ท่ามกลางเหล่าบรรดา ส.ส.และ ส.ว. และคณะรัฐมนตรี โดยมี ส.ส.ฝ่ายค้านยกมือประท้วงเป็นระยะ ๆ@@@……ดูเหมือนว่า การแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บรรดา ส.ส.ฝ่ายค้านพุ่งเป้าไปที่ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ และพูดในเรื่องอดีตที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการรัฐประหาร หรือ การปฏิวัติยึดอำนาจ งานนี้ “บิ๊กตู่” ลุกขึ้นอภิปรายชี้แจงทันที ยืนยันว่าไม่ได้เตรียมการจะปฏิวัติรัฐประหาร ท่านก็ทราบดีว่าอะไรมันเกิดขึ้น ถ้าไม่หยุดในวันนั้น อาจจะเกิดสถานการณ์ลุกลามบานปลายออกไป....นอกจากนี้ใครพาดพิงถึงเรื่องอะไร “บิ๊กตู่” ลุกขึ้นตอบทันทีและไม่มีอ้อมค้อม ใช้คำพูดง่าย ๆ ตรง ๆ.....ฟังไปฟังมานึกว่า อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีเสียอีก ไม่มีใครพูดถึงอนาคตของประเทศที่จะก้าวไปข้างหน้าว่ารัฐบาลต้องทำอะไร มีแต่พูดเรื่องเดิม ๆ ที่ขุดกันขึ้นมาโจมตี ดิสเครดิตให้นายกรัฐมนตรีเสื่อมเสียอย่างเดียวจริง ๆ....มิน่า เห็นหน้า ผบ.เหล่าทัพ ตั้งแต่ “บิ๊กณัฐ” พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม “บิ๊กกบ” พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. “บิ๊กแดง” พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. “บิ๊กลือ” พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. “บิ๊กต่าย” พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผบ.ทอ. และ “บิ๊กแป๊ะ” พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ในฐานะ สว.นั่งเรียงตามลำดับฟังนักการเมืองถล่ม “บิ๊กตู่” หน้าเครียดเชียว...?   

@@@……การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เป็นไปตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดย 12 นโยบายหลัก ได้แก่ 1.ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.สร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 3.ทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม 4.การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5.การพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของไทย 6.การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 7.การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 8.ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของไทยทุกช่วงวัย 9.การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 10.การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 11.การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม ..... ทั้งนี้ ไม่ว่าบรรยากาศทางการเมืองในรัฐสภาฯ จะทะเลาะกัน เสียดสีกัน ใส่ร้ายกัน อย่างดุเดือดเพียงไร ซึ่งดูเหมือนประชาชนจะมิได้ประโยชน์อะไร อย่างไรก็ตาม บ้านเมืองยังคงต้องเดินหน้าต่อไป และฝ่ายความมั่นคงยังคงแสดงบทบาทหลัก และบทบาทสนับสนุนการบริหารงานภาครัฐอยู่ต่อไปไม่เปลี่ยนแปลง@@@……เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครบรอบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ซึ่งทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดกิจ กรรมเพื่อเทิดพระเกียรติโดยพร้อมเพียงกันทั่วประเทศ รวมถึงการสวมเสื้อสีเหลืองแสดงความจงรักภักดี สำหรับกองทัพบก “บิ๊กแดง” พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้มอบหมายให้หน่วยทหารของกองทัพบกทั่วประเทศสนับสนุนการจัดกิจกรรมของรัฐบาลและภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเต็มที่ รวมทั้ง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของหน่วยทหารของกองทัพบก ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างสมพระเกียรติ สง่างาม และเป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนโดยรวม ควบคู่ไปกับการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณ การสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยเฉพาะกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” ตามที่ส่วนราชการกำหนด รวมถึงกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อื่น ๆ โดยเน้นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้ารวมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีอย่างเหมาะสม@@@……ผู้ที่ชอบการออกกำลังกายเตรียมตัวให้พร้อม หลังจากที่ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม มีดำริและนโยบายที่จะกระตุ้นรายได้ของประเทศ เกี่ยวกับการจัดงานวิ่งระดับโลกเหมือนในต่างประเทศ โดยมอบหมายให้หน่วยงานด้านความมั่นคง และทหาร เข้าไปดู เพื่อขอความร่วมมือและจัดงาน ทั้งการวิ่งพื้นราบ วิ่งขึ้นเขา วิ่งในป่า หรือที่เรียกว่า วิ่งเทรล (Trail) เพราะประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศและป่าที่สวยงามหลายเส้นทาง อีกทั้งเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ชอบออกกำลังกายนั้น ล่าสุด การจัดงาน Trail running  จะจัดที่จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณกลางเดือน ก.ย.นี้ โดยกระทรวงกลาโหมทำแผน จัดวิ่ง Trail ขึ้นเป็นครั้งแรก และ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันวิ่งในภูมิประเทศ Trail running เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน หันมาออกกำลังกาย ในเชิงท่องเที่ยวเพื่อเป็นการกระตุ้นรายได้ด้วย โดยให้ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เข้ามาร่วมวิ่งกับประชาชนด้วย ทั้งนี้ฝ่ายผู้จัดได้เตรียมแผนจัดงาน วิ่ง Trail ทั่วทั้งภูมิภาค ทั้งหมดรวม 4 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี  @@@……พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)ให้ความสำคัญกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการคลี่คลายสถานการณ์ภาวะฝนทิ้งช่วงที่กำลังส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ล่าสุด ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก กองทัพภาคที่ 1,2 และ 3 ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนทุกภาคส่วนในการแก้ไขวิกฤติฝนทิ้งช่วงอย่างเต็มที่และเร่งด่วน เน้นการช่วยเหลือในลักษณะแบบรวมการในพื้นที่วิกฤติ ด้วยการระดมศักยภาพของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเครื่องมือและข้อมูล เพื่อเร่งจัดหาแหล่งน้ำและส่งน้ำจากแหล่งน้ำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่เดือดร้อน ทั้งด้านอุปโภค บริโภค และพื้นที่ทางการเกษตร@@@……ผบ.ทบ.ยังได้สั่งการให้มณฑลทหารบก เป็นหน่วยหลักในการบูรณาการเครื่องมือและแผนการปฏิบัติของหน่วยทหารที่รับผิดชอบพื้นที่ประสบภัยแล้ง เพื่อเข้าให้ความช่วยเหลือแบบรวมการตามลำดับความเร่งด่วนอย่างเต็มความสามารถ เช่น การระดมรถบรรทุกน้ำของหน่วยพร้อมกำลังพลและเครื่องมือเข้าไปแจกจ่ายน้ำในพื้นที่วิกฤติ พื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ที่ส่วนราชการอื่นเข้าให้การช่วยเหลือได้ยาก ซึ่งขณะนี้มณฑลทหารบกได้มีการสำรวจพื้นที่วิกฤติและจัดลำดับความเร่งด่วนของพื้นที่เพื่อเข้าช่วยเหลือไว้แล้ว โดยในภาคเหนือ ได้แก่ พิจิตร กำแพงเพชร พะเยา สุโขทัย ลำปาง ส่วนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ มหาสารคาม เลย บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ ขอนแก่น นครราชสีมา เป็นต้น นอกจากนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกยังได้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง” เป็นการเฉพาะ ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. ที่ผ่านมา เพื่อติดตามสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในขณะนี้ และเป็นส่วนประสานการปฏิบัติกับทุกส่วนราชการในการนำนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงหลาโหม มาสู่การปฏิบัติให้เกิดผลโดยทันทีและตรงกับความเดือดร้อนของประชาชน สำหรับการประสานงานในระดับพื้นที่นั้น กองทัพบกได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 279คัน ที่ประจำอยู่ในหน่วยทหารของกองทัพบกทั่วประเทศ พร้อมเข้าให้การสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อร่วมปฏิบัติกับรถน้ำจากภาคส่วนต่างๆ ในการออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งเร่งด่วนตามแผนงานของทางจังหวัดอีกด้วย@@@.......“บิ๊กลือ” พล.ร.อ. ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติอภิรักษ์นาวีให้แก่บุคคลต่างๆที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพเรือ ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครโดยมีผู้เข้ารับเครื่องหมายทั้งสิ้น 42 ราย สำหรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติอภิรักษ์นาวีเป็นเครื่องหมายที่กองทัพเรือพิจารณามอบให้ แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพเรือสาธารณะชนและประเทศชาติร่วมกับกองทัพเรือด้วยความวิริยะอุตสาหะและเสียสละ.

.............................................
คอลัมน์ : รหัสมอร์สส่องกองทัพ
โดย "รหัสมอร์ส"


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    98%
  • ไม่เห็นด้วย
    2%

บอกต่อ : 141