อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563

ผวจ.สมุทรปราการเปิดกิจกรรม "ปอดใกล้กรุง คุ้งบางกะเจ้า"

ผวจ.สมุทรปราการเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบนพื้นที่สีเขียวภายใต้ชื่อ “ปอดใกล้กรุง@คุ้งบางกะเจ้า” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติ สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม สู่การกระจายรายได้เข้าชุมชน เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 02.13 น.

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ลานเอนกประสงค์ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปอดใกล้กรุง เชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สีเขียว คุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง ภายใต้ชื่องาน “ปอดใกล้กรุง@คุ้งบางกะเจ้า” ซึ่งทางอำเภอพระประแดง ร่วมกับ องค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ 6 ตำบลกระเพาะหมู ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีนายสำเนาว์ รัศมิทัต นายก อบต.บางน้ำผึ้ง ในฐานะประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้า  เป็นหัวเรือใหญ่ในการดำเนินงาน กิจกรรม “ปอดใกล้กรุง@คุ้งบางกะเจ้า” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 30 ก.ค.62 นี้มีนายวิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์ นายอำเภอพระประแดง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  

 ทั้งนี้เพื่อเป็นการจุดประกายผุดแหล่งท่องเที่ยวเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันทั้ง 6 ตำบลกระเพาะหมู ในคุ้งบางกะเจ้ารวมทั้งทางปั่นจักรยานให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมความเป็นธรรมชาติที่เชื่อมโยงถึงกันทั้ง 6 ตำบล และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่บางกะเจ้ามากขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนที่ประกอบการในท้องถิ่นโดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนายกระดับ ปลูกฝังให้ชุมชนท้องถิ่นของอำเภอพระประแดงรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากวิถีชุมชนสู่ตลาดอย่างยั่งยืนต่อไปสำหรับคุ้งบางกะเจ้าซึ่งเป็นที่ตั้งของ 6 ตำบล มีตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลทรงคะนอง ตำบลบางกะเจ้า ตำบลบางกระสอบ ตำบลบางยอ และตำบลบางกอบัว ในพื้นที่เป็นป่ากระเพาะหมูเปรียบเสมือนเป็นโอเอซีส หรือปอดขนาดใหญ่ของคนสมุทรปราการและคนกรุงเทพ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจ และมีวิถีชุมชนและวัฒนธรรมที่น่าศึกษาอีกมากมาย
             
นายชาติชาย ผวจ.สมุทรปราการ ได้กล่าวว่า    คุ้งบางบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นั้นมีพื้นที่สีเขียว มีธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์อยู่ นับเป็นโอกาสอันดีที่คุ้งบางกะเจ้าแห่งนี้ที่มีพร้อมทั้งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสวยงาม มีวิถีชุมชน วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจ จะได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนายกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเฉพาะเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งภายในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าแห่งนี้นั่นมีพื้นที่สีเขียว แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์มากมาย ซึ่งเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆของแต่ละชุมชนแต่ละตำบลเป็นย่างดี ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวโดยชุมชนคุ้งบางกะเจ้าซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น เป็นการสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนต่อไป
              
วุฒณ์ จิตตะคาม      ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สมุทรปราการ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 11