อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 จัดประเพณีสลากภัต-ย้อนยุคอลังการ

ผจว.กาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดงานถวายสลากภัต สืบสานวัฒนธรรมประเพณีโบราณ เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี จันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 01.40 น.


ที่เมืองมัลลิกา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี นายพลศักดิ์ ประกอบ ประธานกรรมการเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 เจ้าของเมืองมัลลิกา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีโบราณ “บุญสลากภัต” โดยมีเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่านฆราวาส พร้อมด้วยหน.ส่วนราชการ เอกชน พนักงานของมัลลิกา ชาวบ้าน และนักท่องเที่ยวกว่าพันคน ร่วมชมขบวนแห่

ด้านนายพลศักดิ์ ประกอบ ประธานกรรมการเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 เปิดเผยว่า สำหรับเมืองมัลลิกานี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ชาติไทย ไม่ว่าศิลปวัฒนธรรมประเพณีใดๆ ที่มีในสมัยโบราณ ก็จะค้นคว้าให้ละเอียด และจัดทำเพื่อไม่ให้ชาวไทยลืมเลือน ต้องการให้ทุกคนได้รู้ถึงวิถีชาวไทยในยุคอดีต ว่าขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม เป็นอย่างไร สวยงามแค่ไหน ในแต่ละเดือนแต่ละปี มีเทศกาลหรือมีงานบุญอะไรเป็นพิเศษในส่วนของพิธีถวายสลากภัตพระสงฆ์นี้ จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่และสวยงาม  สมัย ร.5 ให้คงอยู่สืบไป จุดประสงค์ของประเพณีสลากภัต คือการถวายอาหารแด่ภิกษุสงฆ์ โดยวิธีการจับฉลาก ใช้ในกรณีที่อาหารหาได้ยาก แต่ปัจจุบันแม้อาหารสมบูรณ์แล้วก็ยังนิยมทำบุญตามประเพณีอยู่ ผลที่ปรากฎคือคนมาร่วมงานทำบุญกันมาก เป็นงานบุญที่รวมคนได้เป็นอย่างดี ได้เห็นฝีมือการตกแต่งต้นสลากภัตที่สวยงาม เป็นการอนุรักษ์ช่างฝีมือพื้นบ้าน และชาวบ้านได้สนุกสนานรวมกันไปตั้งเป็นสลากถวายพระภิกษุที่นิมนต์มาจากวัดต่างๆเป็นประเพณีใหญ่สำหรับหมู่บ้านและวัดนั้นโดยในแต่ละภูมิภาครายละเอียดแตกต่างกันออกไป

..............................................................

วิริยา บุญสูง ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ. กาญจนบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 33