อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

วิทยาลัยอาชีวะฯสุโขทัย มอบทุนให้นศ.เรียนดี110คน

วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสุโขทัย มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาเรียนดี จำนวน 110 คน ศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 01.59 น.

เมื่อเร็วๆนี้  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยนางเพทาย  ซื่อสัจจพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อจัดหา และพิจารณาคัดเลือกทุนให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ทุนการศึกษาจากผู้มีอุปการะคุณจากสถานประกอบ/หน่วยงานภายนอก และผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อมอบเป็นเงินสนับสนุนทุนการศึกษา และทุนอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน นักศึกษา จำนวน 110 คน ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ขอขอบพระคุณผู้ที่มีอุปการคุณทุกท่าน ที่เมตตาสนับสนุนทุนการศึกษา ให้นักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในศึกษาเล่าเรียนต่อไป
สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 35