อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ม.มหาสารคามเปิดพื้นที่ ให้ปชช.สัมผัสภาพวาด3มิติ

นิสิต  บุคลากรแห่ถ่ายภาพ เช็คอินร่วมกับภาพวาด 3 มิติ แลนด์มาร์คแห่งใหม่  ในสวนศิลปะและวัฒนธรรม ม.มหาสารคาม ศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 02.08 น.

เมื่อเร็วๆนี้  ที่สวน ศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้เปิดพื้นที่ให้นิสิต บุคลากร  ตลอดจนผู้สนใจ  ได้สัมผัสกับภาพจิตรกรรมเสมือนจริง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้เนรมิตพื้นที่กลางสวนฯ  โดยใช้เทคนิคการวาดภาพให้สามารถลวงตาผู้ชมได้  ทำให้ผู้ชมสัมผัสและมีส่วนร่วมกับผลงานศิลปะได้อย่างใกล้ชิด  ให้ความรู้สึกที่เหมือนจริง  ประหนึ่งว่าผู้ชมเป็นส่วน หนึ่งของภาพจิตรกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล  ผู้รักษาราชการแทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดว่าว่า สวนศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยมหาสารคามแห่งนี้ กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสถานที่เรียนรู้ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้วัฒนธรรมอีสาน เชื่อมโยงกับพรรณไม้ ผ่านคำบอกเล่า “ตำนานป่าโคกหนองไผ่” ให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานของ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผู้สนใจ  ให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการต่างๆ มุ่งเน้นการเรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเกษตรแบบผสมผสาน   เช่น การออกร้านสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากฝีมือนิสิต  จัดพื้นที่เป็นลาน  หรือซุ้มแสดงความสามารถทางด้านดนตรี  เสียงเพลง  ศิลปะ   และการแสดงในรูปแบบต่างๆ  โดยแต่ละพื้นที่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของบุคลากรและ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามอาจารย์สันติ  สิงห์สุ  เปิดเผยว่า   ผลงานภาพสามมิติและประติมากรรมเพื่อสร้างแลนด์มาร์คทางศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ให้มีความสวยงามและสร้างสรรค์  โดยใช้งานศิลปะภาพจิตรกรรม 3 มิติ เพื่อเป็นที่ประกอบการถ่ายภาพของผู้มาเที่ยวชมสวนศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นศิลปะที่เน้นให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมโดยการถ่ายภาพคู่กับผลงาน และเป็นการประชาสัมพันธ์โดยนักท่องเที่ยวเป็นผู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนสื่อต่างๆ  และสร้างภาพศิลปะประติมากรรมด้วยวัสดุที่เข้ากับสิ่งแวดล้อม  เป็นจุดเด่นของแลนด์มาร์ค  สะท้อนศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวในมิติของยุค 4.0 กิริยา  กากแก้ว ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์มหาสารคาม

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%