อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

'เบาหวาน' สาเหตุหลักคุกคามสมรรถภาพทางเพศผู้ชาย

การที่อวัยวะเพศแข็งตัวน้อยลง แข็งตัวได้ไม่นาน ซึ่งอาการดังกล่าวอยู่ราว 6-18 เดือนหรือนานกว่านั้น อาการเบาหวานจึงจะเริ่มปรากฏ เสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 00.15 น.


เกือบ 200 ปีมาแล้วที่เราทราบว่า โรคเบาหวานมีความเกี่ยวข้องกับการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ(อีดี) ของผู้ชาย และพบร่วมกันในอัตราสูงมากคือ 40-50% หรือประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ที่เป็นเบาหวาน ซึ่งอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศจะเกิดในอายุใดก็ได้ แต่อัตราจะสูงขึ้นตามอายุ ส่วนใหญ่แล้วอาการอีดีจะเกิดก่อนการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานมาหลายปี โดยเริ่มต้นจากการที่อวัยวะเพศแข็งตัวน้อยลง แข็งตัวได้ไม่นาน ไม่แข็งตัวเป็นครั้งคราวจนกระทั่งอาจจะไม่แข็งตัวเลย ซึ่งอาการดังกล่าวอยู่ราว 6-18 เดือนหรือนานกว่านั้น อาการเบาหวานจึงจะเริ่มปรากฏ

นอกจากนี้แล้วอาการในผู้ที่เป็นเบาหวานอาจทำให้เกิดความผิดปกติของระบบประสาท เพราะระดับน้ำตาลที่สูงในเลือดจะทำลายระบบประสาททั่วร่างกาย จากการตรวจเส้นใยประสาทอัตโนมัติในกล้ามเนื้อเพศซึ่งเป็นแกนขององคชาตที่เป็นเบาหวาน พบความผิดปกติในโครงสร้างของเส้นใยประสาท ยิ่งกว่านั้นยังพบว่าผู้ป่วยเบาหวานเกือบทุกรายมีปัญหาการขับถ่ายปัสสาวะร่วมด้วย เพราะองคชาต และกระเพาะปัสสาวะถูกควบคุมโดยประสาทส่วนเดียวกัน ในทางตรงกันข้ามในผู้ที่เป็นเบาหวานโดยไม่มีอาการทางเพศจะมีความผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะน้อยมาก

จึงสรุปได้ว่า ในผู้ที่เป็นเบาหวานที่มีอาการอีดีมักจะมีความบกพร่องของปลายประสาทมากกว่าคนที่เป็นเบาหวานไม่มีอาการอีดี เมื่อเทียบกับคนที่มีอายุเท่า ๆ กัน

อีกประการหนึ่งผู้ที่เป็นเบาหวานบางคนยังมีการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กหรือหลอดเลือดฝอยทั่วร่างกาย โดยผนังหลอดเลือดฝอยจะหนาขึ้นทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ได้น้อยลง จึงก่อให้เกิดปัญหาแทรกซ้อนที่จอประสาทตา ไต และการแข็งตัวขององคชาต ยิ่งในรายที่มีการเปลี่ยน แปลงของหลอดเลือดขนาดใหญ่ร่วมด้วย ปัญหาเรื่องของการแข็งตัวขององคชาตยิ่งรุนแรงมาก

ดังนั้นผู้ชายที่รู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานและยังไม่มีอาการอีดีควรตั้งใจควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ เข้าพบแพทย์ตรวจเช็กระดับน้ำตาลทุก 3 เดือน กินยารักษาเบาหวานอย่างต่อเนื่อง เพื่อชะลอการเกิดโรคอีดีที่จะตามมาในอนาคต แต่ผู้ชายที่มีอาการอีดีที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วควรเข้ารับการฟื้นฟูอาการอีดีตั้งแต่เริ่มมีอาการเพื่อจะได้รักษาให้หายได้เร็วขึ้น

สำหรับผู้ที่ไม่ทราบว่าตัวเองเป็นเบาหวานแต่มีอาการอีดีควรรีบเข้ารับการตรวจรักษาอาการอีดีจากแพทย์โดยเร่งด่วน เพราะนอกจากอาการอีดีจะเกิดจากเบาหวานแล้ว ยังมีอีกหลายโรคที่แอบแฝงซ่อนอยู่ในตัวคุณ ทำให้ตาบอดง่าย ไตวายง่าย อาการที่สำคัญร่วมพบบ่อยคือฮอร์โมนเพศจะลดลงมากในคนไข้เบาหวาน ฉะนั้นอาการอีดีจึงถือเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ดีที่ทำให้คุณได้รู้ล่วงหน้าของการเกิดโรคแอบแฝง และรีบทำการแก้ไขรักษาได้อย่างถูกต้อง.
...............
ดร.อุ๋มอิ๋ม


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 34