อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ขอนแก่นเปิดปฎิบัติการพิเศษ กู้วิกฤติ "ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง"

ในแต่ละปี “ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง” ในประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น มีทั้งภาวะเส้นเลือดในสมองตีบ และเส้นเลือดแตก ซึ่ง นพ.วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ขอนแก่น  บอกว่าสาเหตุของโรคนี้มีหลายอย่างด้วยกัน คือ อายุที่มากขึ้น 45 ปีขึ้นไป มีโรคประจำตัวอาทิ ความดัน เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 น.


ในแต่ละปี “ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง” ในประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น มีทั้งภาวะเส้นเลือดในสมองตีบ และเส้นเลือดแตก ซึ่ง นพ.วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ขอนแก่น   บอกว่าสาเหตุของโรคนี้มีหลายอย่างด้วยกัน ผู้ป่วยแต่ละรายก็มีสาเหตุที่แตกต่างกัน คือ อายุที่มากขึ้น 45 ปีขึ้นไป มีโรคประจำตัวที่ไปเพิ่มกระบวนการให้หลอดเลือดผิดปกติ อาทิ ความดัน เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า หรือบางครั้งก็หาหาสาเหตุไม่ได้ 
   
ความสำคัญของโรคนี้ คือ ต้องได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว อย่างเช่น ภาวะเส้นเลือดในสมองตีบจำเป็นต้องได้รับการรักษา ให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 4 ชั่วโมงครึ่งนับตั้งแต่ที่มีอาการ ยิ่งช้ายิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือเสียชีวิตสูง

ดังนั้นทางโรงพยาบาลขอนแก่นจึงได้มีการเซตระบบ “Stroke fast track” หรือช่องทางด่วนพิเศษสำหรับการรักษาผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง ให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องไปผ่านระบบการดูแลในห้องฉุกเฉินตามระบบปกติ เพราะภายในห้องฉุกเฉินผู้ป่วยวิกฤติจำนวนมากที่ต้องได้รับการดูแล อีกทั้งยังมีกระบวนการมากมายที่อาจจะทำเสียเวลาไปพอสมควร
      
นพ.วีรศักดิ์ อธิบายว่า เมื่อได้รับการแจ้งเหตุ ซึ่งเจ้าหน้าที่ประเมินแล้วว่าอาจจะเป็นโรคหลอดเลือดสมอง จะมีการส่งรถพยาบาลฉุกเฉินที่ติดตั้งระบบเทเลเมดิซีนออกไป รับผู้ป่วยภายใน 10 นาที หากประเมินแล้วไปไม่ ทันจะประสานรถพยาบาลเครือข่าย เช่น มูลนิธิต่าง ๆ รับผู้ป่วยมาเจอกันครึ่งทาง


      
เมื่อรับตัวคนไข้แล้วเจ้าหน้าที่จะมี การส่งข้อมูลส่วนตัวผู้ป่วยกลับมาทำบัตร เก็บตัวอย่างเลือด ตรวจอาการผู้ป่วยและ  ส่งข้อมูลผ่านโทรศัพท์มายังแพทย์ประจำห้องฉุกเฉิน ดูควบคู่ กับข้อมูลที่ส่งผ่านระบบเทเลเมดิซีน ซึ่งระบบนี้จะทำให้แพทย์มองเห็นผู้ป่วยทั้งตัวตั้งแต่อยู่บนรถ ทั้งนี้เมื่อวินิจ ฉัยแล้วว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองจริงก็จะมีการสั่งการรักษา ประสานแพทย์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยรายนั้น ๆ รวมถึงประสานห้องเอกซเรย์ เมื่อผู้ป่วยมาถึงรพ.แล้วก็นำตัวสแกนสมองได้เลย
        
ขั้นตอนที่ต้องทำภายในห้องฉุกเฉิน เช่น การเจาะเลือด ตรวจเลือด การตามแพทย์มาประเมิน และวินิจฉัยอาการป่วยว่าเข้าได้กับโรคหลอดเลือดสมองหรือไม่ ซึ่งค่อนข้างเสียเวลา ดังนั้นเราจะตัดขั้นตอนเหล่านี้ไปทำบนรถพยาบาลฉุกเฉินแทน”
      


นพ.วีรศักดิ์ บอกว่า ระบบดังกล่าวเริ่มมีใช้ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหลายแห่ง อย่างที่ขอนแก่น หลังดำเนินการมาในปี 2561 ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ เพราะช่วยร่นระยะเวลาในการตรวจเลือดเร็วขึ้น 13 นาที ผู้ป่วยได้รับยาเร็วขึ้น 20 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่มาตามระบบปกติ ดังนั้นจึงอยู่ระหว่างขยายระบบไปยังโรงพยาบาลชุมชนในทุกอำเภอ


     
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเราจะทำระบบดีแค่ไหน แต่ถ้าผู้ป่วยยังนิยมที่จะเดินทางมาเองหรือมีความเชื่อว่ารอดูอาการก่อน รอญาติก่อน ก็จะทำให้การวินิจฉัย การรักษาล่าช้า ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กัน คือการประชาสัมพันธ์กลุ่มอาการโรค   หลอดเลือดสมองให้ประชาชนทราบเพื่อที่จะรีบนำมาโรงพยาบาลให้เร็ว เพราะปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยนิยมมารพ.เองสัดส่วนมากถึง 3 ใน 4 ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มา รพ.จากทุกช่องทางราว ๆ ปีละ 500 ราย
       
อาการที่เสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดสมอง อิงตามแนวทางของกระทรวงสาธารณ สุขและระบบการแพทย์ฉุกเฉินภาวะดังนี้    1. ใบหน้าเบี้ยว หรืออ่อนแรง 2. แขนขาอ่อนแรง หรืออ่อนแรงซีกเดียว 3. ลิ้นแข็ง พูดไม่ชัด พูดไม่ได้ พูดไม่รู้เรื่อง หากพบว่าญาติ หรือคนใกล้ชิดมีอาการดังกล่าวขอให้รีบประสานมาที่ศูนย์สั่งการ 1669” นพ.วีรศักดิ์ กล่าวในตอนท้าย.

-------------------------------------
อภิวรรณ เสาเวียง.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28