อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

อบจ.หนองบัวลำภู สานต่อครอบครัวไทย อุ่นไอรัก

อบจ.หนองบัวลำภู สานต่อครอบครัวไทย อุ่นไอรัก (ห้าห้องชีวิต เนรมิตนิสัย ) ปีที่ 6 ครั้งที่ 35 ประจำปีงบประมาณ 2562 หวังให้เด็กในวันนี้โตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้ อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 00.16 น.


เมื่อเร็วๆนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่อาคารชัยพฤกษ์โรงเรียนบ้านโนนเมือง ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการครอบครัวไทย อุ่นไอรัก (ห้าห้องชีวิต เนรมิตนิสัย ) ครั้งที่ 35 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนเมืองพร้อมผู้ปกครองเข้าค่ายอบรมในลักษณะ พักแรม 2 วัน 1 คืน มีการอบรมผ่านกระบวนการ 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย การฝึกปฏิบัติธรรม การฝึกสมาธิ เรียนรู้กฏแห่งกรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส่วนผู้ปกครองจะเรียนรู้เรื่องการดูแลบุตรหลาน โดยมีนายทรัพย์ทวี ศรีมุงคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง นางรังสิมา บุญมี ผอ.โรงเรียนบ้านโนนเมือง คณะครูให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดการฝึกอบรมนายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกอบจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่าโครงการครอบครัวไทยอุ่นไอรักว่า เป็นโครงการที่ต้องการสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว และให้ผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลบุตรหลานอย่างมีส่วนร่วม รวมถึงเพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจให้กับเด็กเยาวชนและปลูกฝังวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี เพราะสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักของสังคม เป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาคนและสังคม โดยทำหน้าที่หล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกในครอบครัวด้วยการอบรมเลี้ยงดู พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกครอบครัว เพื่อให้สมาชิกครอบครัวมีพัฒนาการตามวัยและเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ พร้อมกล่าวเน้นย้ำกับครูและผู้ปกครองว่าบุตรหลานเป็นทรัพย์สินที่มีค่า ต้องดูแลไม่ให้กระพริบตา ในช่วงวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ เพื่อให้เด็กในวันนี้ได้โตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สามารถดูแลตัวเอง พ่อ แม่ ยามแก่เฒ่าได้---------------------------------------

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.หนองบัวลำภู

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%