อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง มอบเงินสนับสนุนแข่งขันทักษะวิชาการ

“วิโรจน์ คณูวัฒนา” นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง มอบเงินสนับสนุนให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ไปแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 22.33 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายภาณุ มิตรสันติสุข รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง นายณรงค์ ใจเพียร รักษาการปลัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง นางอรนุช บุญฤทธิ์ศรีพงษ์ รองปลัดเทศบาลฯ นางจิตตาภรณ์ วิมลวัฒนา หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ นางเมตตา นกเกตุ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมในพิธีให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมมอบเงินสนับสนุนให้กับคณะครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ที่เป็นตัวแทนภาคกลางไปแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ในระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2562 

นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง กล่าวว่า เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ได้ส่งตัวแทนนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง "สุพรรณบุรีวิชาการ 62" ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) ประสบความสำเร็จได้เป็นตัวแทนภาคกลางไปแข่งขันในระดับประเทศ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1-ป.3  กิจกรรมโครงงานภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6 กิจกรรมโครงงานสังคมศึกษาฯ ป.4-ป.6 และกิจกรรมโครงงานศิลปะระดับชั้น ม.1-ม.3 

ครรชิต กระโห้แก้ว 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 563