อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมศาสตร์ ศิลป์ ศิลปินถิ่นสุพรรณรวมใจ

สุพรรณบุรี สืบสานศิลปวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมศาสตร์ ศิลป์ ศิลปินถิ่นสุพรรณรวมใจ อาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 22.44 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี นายธีรชัย ทศรฐ รอง ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานการแถลงข่าว โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรม ศาสตร์ ศิลป์ ศิลปินถิ่นสุพรรณรวมใจ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2562  ณ บริเวณวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปะ ดนตรี ศาสตร์ และศิลปินถิ่นสุพรรณ รวมถึงสร้างนวัตกรรมทางด้านดนตรีไทยและดนตรีสากล และเพื่อแสดงออกถึงความเคารพนอบน้อมระลึกถึงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ของศิลปิน ซึ่ง จ.สุพรรณบุรี ได้ชื่อว่าเป็นเมืองศิลปินเนื่องจากเป็นแหล่งกำเนิดของศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมาย ที่สร้างสรรค์สุนทรียภาพให้กับสังคมทางด้านดนตรีไทย เพลงพื้นบ้าน เพลงลูกทุ่ง เพลงสากล และศิลปะด้านต่างๆ จนเป็นที่กล่าวขานถึงความสามารถในเชิงประจักษ์ กลายเป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปินรุ่นใหม่ๆ ที่จะก้าวตามไปสู่ความฝันในการเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ ผ่านผลงานของศิลปินต่างๆ จ.สุพรรณบุรี จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ 

ทั้งนี้ ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 - 22.00 น. มีพิธีสวดมนต์เย็น/พิธีมุฑิตาจิต ครูอาวุโสและศิลปินแห่งชาติ /คอนเสิร์ต วงมหาดุริยางค์ ซิมโฟนิค ที่ได้รวบรวมบุคลากร ที่มีความสามารถทางดนตรีและศิลปะการแสดงของ จ.สุพรรณบุรี กว่า 500 คน จำนวน 4 องค์ ประกอบด้วย องค์ที่ 1 โหมโรงสุพรรณ องค์ที่ 2 ทุ่งสุพรรณตำนานลูกทุ่งไทย องค์ที่ 3 ทรงภูมิสืบสาน ศาสตร์ศิลป์ถิ่นสุพรรณ  และองค์ที่ 4 ร่วมสมัยศิลปินถิ่นสุพรรณรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน  และในวันที่  8 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 -12.00 น. จะเป็นพิธีทำบุญ และพิธีไหว้ครู-ครอบครู

ทิพย์สุดา ทองคำ 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรีคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%