อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

เชียงใหม่เศรษฐกิจไตรมาส2ซบเซา เร่งกระตุ้นกระแสท่องเที่ยว

หอการค้าฯ ชี้เชียงใหม่เศรษฐกิจไตรมาส 2 ซบเซา เร่งกระตุ้นกระแสท่องเที่ยวภาคการเกษตรครบวงจร พร้อมขอให้รัฐเร่งโครงการรถไฟฟ้าและสนามบินแห่งที่ 2 ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว อังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 18.44 น.


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 ส.ค. 62 ที่ผ่านมา นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงครึ่งปีแรกเศรษฐกิจและการเงินชะลอตัวลงมาจากไตรมาสก่อน โดยมีองค์องค์ประกอบสำคัญที่ชะลอตัวลงได้แก่ การลงทุนภาคเอกชนลดลง ทั้งด้านการลงทุ่นก่อสร้างและการผลิต การใช้จ่ายภาครัฐ รายได้เกษตรกรหดตัวตามผลผลิต การบริโภคภาคเอกชนซบเซาโดยเฉพาะสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตามถือว่าการท่องเที่ยวกระเตื้องขึ้นมากช่วงปลายไตรมาส ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

ส่วนแนวโน้มครึ่งปีหลัง ขึ้นอยู่กับมาตรการและนโยบายกระตุ้นของภาครัฐ เป็นเรื่องหลักในเรื่องการกระตุ้นกำลังซื้อภาคชาวบ้านผ่านราคาสินค้าเกษตร และกำลังซื้อของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย การกระตุ้นการคลัง เพิ่มการใช้จ่าย ทดแทนการลงทุนภาคเอกชน ที่ยังรอดูท่าที รวมถึงดูแลค่าเงินบาทไม่ให้ผันผวนและสามารถแข่งขันได้

การเร่งรัดโครงการก่อสร้างพื้นฐานในพื้นที่จะเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และภาคเหนือ ทั้งรถไฟฟ้าในเมือง สนามบินแห่งใหม่เร่งรัดให้เร็วขึ้น ให้กำหนดเปิดปี 2580 หากทำได้เร็วก็จะทำให้มีเม็ดเงินออกมาเร็ว และเป็นข่าวดีที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงได้เริ่มดำเนินการแล้ว หอการค้าฯ ก็ได้นำเสนอเรื่องการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการออกแบบโครงการให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่มากที่สุด เนื่องจากมีงบประมาณมากกว่า 1 แสนล้านบาท เช่น เส้นทางส่วนต่อขยาย การพัฒนาพื้นที่ TOD การบริหารจัดการในพื้นที่ เป็นต้นด้านการเกษตร ถือว่ารายได้เกษตรกรหดตัวตามผลผลิตเกษตรสำคัญลดลงจากภาวะฝนทิ้งช่วง เช่น ลิ้นจี่และลำไย คาดว่าผลผลิตลำไยจะลดลงถึงร้อยละ 20 - 30 จากปีก่อน ผลผลิตข้าวลดลง เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่ราคาจูงใจกว่า ราคาลิ้นจี่ขยายตัวเล็กน้อย จากปริมาณผลผลิตที่ลดลง ซึ่งจะสามารถเก็บเกี่ยวได้มากที่สุดในช่วงวันที่ 20 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62 มีปริมาณออกสู่ตลาดประมาณ 13,604 ตัน ราคาข้าวทรงตัว ราคาลำไยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นบ้าง เนื่องจากกำลังซื้อของจีนไม่เข้มแข็งและค่าเงินหยวนอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินบาท โดยลำไยจะให้ผลผลิตมากที่สุดในปลายเดือน ก.ค. ถึงกลางเดือน ส.ค.นี้ โดยให้ผลผลิตประมาณ 261,225 ตัน แต่สำหรับราคาปศุสัตว์เพิ่มสูง จากการปรับลดการผลิตหลังจากราคาตกต่ำ และปัญหาโรคระบาดสัตว์ในต่างประเทศ

หอการค้าฯ ให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรที่จะเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะได้เปิดตัวโครงการเชียงใหม่ Local Food ในช่วงปลายปีนี้ เพื่อจะส่งเสริมมาตรฐานและต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโดดเด่นและมีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงส่งเสริมพืชเศรษฐกิจใหม่ด้วย

ส่วนด้านการท่องเที่ยว พบว่าชะลอตัวลงช่วงต้นไตรมา เพราะผลกระทบจาากหมอกควัน ทำให้ชาวต่างไทยและชาวต่างชาติเปลี่ยนแผนเดินทาง จำนวนนักท่องเที่ยวจีนก็ชะลอตัว ช่วงกลางไตรมาสจากเศรษฐกิจจีนชะลอตัว และการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม ดานัง ฮานอย และบรริเวณเกาะกง กัมพูชา ซึ่งนักธุรกิจจีนก็ไปส่งเสริมไว้แข่งกับ พัทยา ภูเก็ต แต่ช่วงปลายไตรมาสนักท่องเที่ยวไทยและจีนปรับตัวดีขึ้น สำหรับนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆ ขยายตัวดี ได้แก่ เกาหลีใต้ ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา ยุโรปและเอเชียอื่นๆ พิจารณาจากจำนวนนักท่องเที่ยวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 จากปีก่อนและอัตราการเข้าพักของโรงแรมก็เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามหอการค้าฯ จะได้เร่งรัดจัดโรดโชว์ร่วมกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อทำตลาดในประเทศที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลายประเทศ ทั้งในส่วนตะวันออกกลาง จีน และในอาเซียน เป็นต้น

ด้านการลงทุนภาคเอกชน ถือว่าซบเซา ทั้งด้านการก่อสร้าง  การผลิต อสังหาริมทรัพย์มีการลงทุนเพิ่มเฉพาะที่รองรับความต้องการลูกค้าต่างชาติเป็นสำคัญ การซื้อบ้านอยู่อาศัยและคอนโดมิเนียมของลูกค้าชาวไทยทรงตัวจากช่วงก่อนหน้า สำหรับการลงทุนเครื่องจักรอุปกรณ์อยู่ในเกณฑ์ซบเซา มีเพียงอุตสาหกรรมส่งออกบางรายนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้ประโยชน์จากค่าเงินบาทแข็งและธุรกิจโรงแรมซึ่งรองรับลูกค้าจากยุโรปและสหรัฐอเมริกา มีการลงทุนนปรับปรุงที่พักเตรียมรับนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว ซึ่งมีสัญญาณมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทประกันรับประกันการเดินทางมาท่องเที่ยวไทยหลังการเลือกตั้ง สำหรับยอดขายรถยนต์เชิงพาณิชย์ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 ชะลอตัวจากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 ไตรมาสแรก ดังนั้น จึงขอเสนอให้ลดผลกระทบให้ผู้ประกอบการ เช่น ลดภาษีการโอนต่างๆ เป็นต้น แม้ว่าการใช้จ่ายจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะช่วยพยุงกำลังซื้อได้บ้าง แต่การใช้จ่ายก็ยังซบเซา

ทางหอการค้าฯ จึงได้พัฒนาด้านโครงการงานแสดงสินค้า เช่น หอการค้าแฟร์ งานแสดงสินค้า เพื่อสร้างช่องทางกาาตลาด กระตุ้นกำลังซื้อในพื้นที่และในเขตภาคเหนือ ตลอดจนเป็นเวทีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด โครงการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long Stay) ที่จะดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่พำนักระยะยาวเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ โครงการส่งเสริมด้านการค้า การท่องเที่ยวกับบ้านพี่เมืองน้องกับจังหวัดเชียงใหม่และหอการค้าฯ โครงการเชียงใหม่สู่เมืองสมาร์ทซิตี้ รวมถึงเร่งรัดโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นด้านสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้ครบทุกเส้นทางภายในระยะเวลาอันใกล้ โครงการมอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงราย เป็นต้น.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 32