อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

รร.วัดทุ่งคอก นำกองทัพนักกีฬาร่วมแข่งขัน"ทุ่งเข็นเกมส์"

โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) นำกองทัพนักกีฬา ร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนต่อต้านยาเสพติด “ทุ่งเข็นเกมส์” ประจำปี 2562 พฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 01.22 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ นางอารี พวงวรินทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 นายประสงค์ พวงวรินทร์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการศึกษา นำคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน นักกีฬา วงดุริยางค์ ริ้วขบวนธง ขบวนรณรงค์การลดการใช้ขยะ ขบวนการนำขยะมาใช้ประโยชน์ ขบวนการประหยัดพลังงาน ขบวนการรักษาสิ่งแวดล้อม ขบวนการรณรงค์กำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ขบวนการป้องกันยาเสพติด และกองเชียร์ซึ่งเป็นสีสันลงสู่สนามกีฬาโรงเรียนวัดทุ่งเข็น ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต่อต้านยาเสพติด“ทุ่งเข็นเกมส์” ประจำปี 2562

 นายธนกฤตย์ ศิริเมธีกุล ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดทุ่งเข็น กล่าวว่า ปีนี้ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต่อต้านยาเสพติด“ทุ่งเข็นเกมส์” ประจำปี 2562 นักเรียนกลุ่มสุวรรณสาธุกิจ ซึ่งประกอบด้วย 9 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนวัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) 2.โรงเรียนวัดทุ่งเข็น 3.โรงเรียนบ้านโป่ง 4.โรงเรียนบ้านบัวขาว 5.โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 6.โรงเรียนวัดดอนมะนาว 7.โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 8.โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง 9.โรงเรียนบ้านหนองจิก ได้กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ชาย-หญิง การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ชาย-หญิง การแข่งขันกีฬาเปตอง ชาย-หญิง และการแข่งขันกีฬา ประเภทกรีฑา เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้ออกกำลังกายที่ถูกต้องใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกให้ทุกคนรู้รักสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด และอบายมุขต่างๆการแข่งขันในปีนี้ได้รับเกียรติจาก นายเกษม คำศรี รองผู้อำนวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 นายกิตติพงศ์ ขจีรัตน์วัฒนา สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี นายธานี ฉัตรนภารัตน์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลทุ่งคอก นายสุรพล ตันกสิกิจ นายก อบต.ทุ่งคอก นายอนันต์ธวัฒน์ จินดารัตน์ กำนัน ต.ทุ่งคอก ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนในการแข่งขันครั้งนี้อีกด้วย
ครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%