อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

เปิดปั๊มน้ำมันเชลล์ ของสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ

รองผู้ว่าฯ สตูล เป็นประธานเปิด “สถานบริการน้ำมันเชลล์ สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด” อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล เสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 22.10 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด ย่านถนนสายบ้านฉลุง-ละงู  หมู่ 1 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิด “สถานบริการน้ำมันเชลล์ สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด” มีนายอูมัร อาเก็ม ประธานดำเนินงานสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล นายอำเภอท่าแพ กล่าวต้อนรับ โดยมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเขต 1 และเขต 2 จังหวัดสตูล ผู้นำศาสนาอิสลาม และเจ้าหน้าที่สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำจัด เข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างล้นหลาม                  
                  
ทั้งนี้ นายศักดา กล่าวในพิธีเปิดว่า การเปิดสถานบริการน้ำมันเชลล์ สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด ในครั้งนี้ทำให้ได้รับทราบว่า  สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด นั้น ได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี 2536 จนถึงปัจจุบันรวมกว่า 26 ปีแล้ว และมีการพัฒนาสหกรณ์ฯ มาอย่างต่อเนื่องจนทำให้มีความเจริญเติบโตและมีการพัฒนาองค์กรเจริญก้าวหน้าเป็นที่พึ่งทางการเงินที่ฮาล้าลให้กับประชาชนในพื้นที่ ปัจจุบันนี้ทราบว่า สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด นั้น มีสมาชิกรวมกว่า 32,000 คน และมีการสร้างงานควบคู่กับการยกคุณภาพชีวิตประชาชน และหวังว่า สหกรณ์ฯจะได้พัฒนาพื้นที่ให้เจริญก้าวหน้าตลอดไป 
               
ด้านนายอูมัร กล่าวว่า สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2536  ด้วยสมาชิกกลุ่มฯ เพียง 212 คน มีการระดมทุนครั้งแรก 212,000 บาท นำเงินดังกล่าวมาจัดซื้อสินค้าให้สมาชิกในราคาขายผ่อน ต่อมามีการระดมทุนอย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ ควบคู่กับการดำเนินงานธุรกิจเศรษฐศาสตร์อิสลามด้วยกระทั่งจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2536 สหกรณ์ฯ เป็นสถานบันการเงินที่ไม่ผูกพันกับ “ริบา” รวมถึง “ดอกเบี้ย” บริการเป็นไปตามหลักการอิสลาม ปัจจุบันสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด มีทรัพย์สิน 1,800 ล้านบาท มีสำนักงานสาขา ทั้งสิ้น 7 สาขา คลอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัดสตูล และสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด จะดำเนินการพัฒนายกระดับองค์กรตามระบบอิสลามอย่างต่อเนื่องต่อไป.

วิกรม ฮะยีตาเหยบ
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สตูล 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%