อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563

อบจ.สุพรรณฯจัดทำโรดแม็บ เมืองสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

อบจ.สุพรรณบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ"โรดแม็บ เมืองสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน" พุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 00.36 น.

เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงแรมสุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท  นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 (อพท 7) ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์จังหวัดสุพรรณบุรีและคณะทำงานได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ roadmap เมืองสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน โดยมีนางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล  อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานโดยในที่ประชุม นายสักกฉัฐ   ศิวะบวร อาจารย์อานันท์ นาคคง และอาจารย์สมนึก แสงอรุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อร่าง roadmap สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งในเรื่องกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและการดำเนินงาน โดยการร่างยุทธศาสตร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้จังหวัดสุพรรณบุรีมีความพร้อมเป็นเมืองดนตรี เนื่องจากจังหวัดสุพรรณบุรีมีศักยภาพทางด้านดนตรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งศิลปิน ครูเพลง นักประพันธ์ ที่มีชื่อเสียง  โดยนำดนตรีมาเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ตามแนวทางของยูเนสโกวัฒนพล มัจฉา ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%