อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสองพี่น้อง จัดกิจกรรมระบายสีภาพ

โรงเรียนเทศบาล 6 (ร่วมพัฒนาคณูปถัมภ์) ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสองพี่น้อง นำคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง จัดกิจกรรมระบายสีภาพ พุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 00.42 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอัครวัฒน์ อัครธรรมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาล 6 (ร่วมพัฒนาคณูปถัมภ์) น.ส.กนิษฐา ศรีแตงอ่อน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองสองพี่น้อง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมจัดกิจกรรมประกวดระบายสีภาพ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 6 (ร่วมพัฒนาคณูปถัมภ์)

นายอัครวัฒน์ อัครธรรมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาล 6 (ร่วมพัฒนาคณูปถัมภ์) กล่าวว่า ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมวิชาการวันแม่ การประกวดวาดภาพ และระบายสีภาพเกี่ยวกับแม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย เป็นกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็ก เพื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ การรับรู้ความงาม ให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ หรือความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ และเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที เพื่อให้ได้ระลึกถึงพระคุณ แสดงความห่วงใยต่อแม่ ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูง มีบทบาทสำคัญต่อครอบครัว และสังคมไทยพร้อมมอบเกียรติบัตร และมอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดภาพระบายสี “การฝึกสอนศิลปะสำหรับเด็กนักเรียนหลากหลายรูปแบบ เช่น การเขียนภาพ การปั้น การฉีกปะ การตัดปะ การพิมพ์ภาพ การปั้น การร้อย การประดิษฐ์ หรือวิธีอื่นๆ ที่เด็กสามารถจะคิดสร้างสรรค์ได้ และมีความเหมาะสมตามวัยของเด็ก โดยล้วนแต่เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์มีประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ซึ่งได้กำหนดสาระการเรียนรู้ไว้ ซึ่งประกอบเป็น 2 ส่วน คือ ประสบการณ์สำคัญ และสาระที่ควรเรียนรู้ เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับการจัดการเรียนการสอน และประสบการณ์ เพื่อครอบคลุมและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา” นายอัครวัฒน์ กล่าวครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%