อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

'นิโอ'จัดสัมมนารับมือภาวะวิกฤติในยุคดิจิทัล

นิโอ ทาร์เก็ต จัดอบรมสัมมนา เรื่อง “Perspective on Issue and Crisis Management in Digital Age” เน้นเปิดมุมมองบริหารองค์กรกรณีเกิดประเด็นลบทางธุรกิจ หรือ เกิดภาวะวิกฤติในยุคดิจิทัล พุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30 น.


นางวรรณี ลีลาเวชบุตร ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ด้านการสื่อสารการสร้างชื่อเสียงองค์กร เปิดเผยว่า จากการที่ได้มีการจัดงานมอบรางวัล สุดยอดแบรนด์ชั้นนำในเอเชีย โดยร่วมกับบริษัท อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด์ เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งในประเทศสิงคโปร์และในประเทศไทย โดยมีผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำทั่วเอเซียเข้าร่วมงานจำนวนมาก ทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและองค์กรต่างๆ ร่วมกัน และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้ต่อยอดกิจกรรมด้วยการจัดให้มีการให้ความรู้แก่บริษัทที่อยู่ในเครือข่ายธุรกิจที่ได้รับรางวัล ดังกล่าว

ในปีนี้ บริษัทฯ เห็นว่า การบริหารภาพลักษณ์และการสร้างชื่อเสียงองค์กรนั้น ยังคงเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำทั้งในด้านธุรกิจการตลาด และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและในโลก สิ่งนี้เองที่ทำให้องค์กรอยู่เหนือแข่งขันทุกประการ มีผลต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น การบริหารองค์กรให้มีภาพลักษณ์เชิงบวก และการป้องกันไม่ให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบ จึงกลายเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในยุคของการสื่อสารในโลกดิจิทัล ที่มีการกระจายข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้หลากหลายและกว้างขวาง รวมถึงยังมีอิทธิพลสูง ทำให้เราจำเป็นต้องมีความระมัดระวัง และเรียนรู้การบริหารข้อมูลผ่านสื่อในยุคดิจิทัลให้ถ่องแท้มากขึ้น

บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการสัมมนาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Perspective on Issue and Crisis Management in Digital Age” หรือ มุมมองการบริหารประเด็นและการบริหารองค์กรกรณีเกิดภาวะวิกฤติในยุคดิจิทัล ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคมนี้ ณ โรงแรมเอส 31 ถนนสุขุมวิท โดยจะมีวิทยากรจากหลากหลายสถาบัน ใน 3 หัวข้อหลัก คือ เรียนรู้การบริหารจัดการกรณีวิกฤตอย่างผู้นำโดยมีกรณีศึกษาระดับอาเซียน โดยวิทยากรจากประเทศสิงคโปร์ มาอัพเดทกันถึง สื่อดิจิทัล โดยวิทยากรจาก บริษัทมีเดียชั้นนำของโลก และ กฎหมายดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันและการใช้กฎหมายควบคุมการสื่อสารบนดิจิทัลแพลทฟอร์ม พร้อมกรณีศึกษา จากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบุคลากรในภาคสื่อสารองค์กร ขององค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน ที่มีหน้าที่สร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้แก่องค์กร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมและการดำเนินงานด้านสื่อสารองค์กรขององค์กรตนเองในอนาคต

องค์กรใดที่สนใจเข้าร่วมการอบรมสัมมนาสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2562 นี้ หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต โทร. 02-631-2290-5 หรือ 062-624-4989 ติดต่อคุณไอรินทร์ หรือ email: aileen@neotarget.com


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13