อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

'นายกเล็กอุ่มเม้า'แก้ภัยแล้ง สูบน้ำผลิตประปาช่วยชาวบ้าน

นายกเทศมนตรีอุ่มเม้า แก้ไขปัญหาเบ็ดเสร็จช่วยชาวบ้านประสบวิกฤติภัยแล้ง สูบน้ำลำน้ำชีปล่อยลงแหล่งน้ำดิบ "หนองป่าสุม" ผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคยาวถึงฤดูฝนปี 63  พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 15.16 น.


วันนี้ (15 ส.ค. 62) นายไชยยศ ไชยพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลอุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดประสบภาวะภัยแล้งฝนทิ้งช่วง ทำให้ราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งน้ำดิบเพื่อผลิตประปาในการอุปโภคบริโภคแห้งขอด เบื้องต้นเทศบาลตำบลอุ่มเม้า นำรถน้ำไปแจกจ่ายให้กับราษฎรผู้ประสบภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่อง และในวันนี้ตนได้แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำดิบ "หนองป่าสุ่ม" บ้านป่าสุ่ม หมู่ 7 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี แห้งขอด โดยประสานไปยังสถานีสูบน้ำชลประทานร้อยเอ็ด ให้สูบน้ำจากลำน้ำชีลงคลองชลประทานแล้วปล่อยลงหนองป่าสุ่ม เป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ราษฏรมีน้ำสำหรับผลิตเป็นน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยน้ำที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำดิบครั้งนี้จะสามารถผลิตระบบประปาไปจนถึงฤดูฝนในปี 2563 อันจะทำให้ปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ประสบภาวะขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้อยู่ในขณะนี้หมดไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

บอกต่อ : 599