อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

'นายกเล็กอุ่มเม้า'แก้ภัยแล้ง สูบน้ำผลิตประปาช่วยชาวบ้าน

นายกเทศมนตรีอุ่มเม้า แก้ไขปัญหาเบ็ดเสร็จช่วยชาวบ้านประสบวิกฤติภัยแล้ง สูบน้ำลำน้ำชีปล่อยลงแหล่งน้ำดิบ "หนองป่าสุม" ผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคยาวถึงฤดูฝนปี 63  พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 15.16 น.


วันนี้ (15 ส.ค. 62) นายไชยยศ ไชยพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลอุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดประสบภาวะภัยแล้งฝนทิ้งช่วง ทำให้ราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งน้ำดิบเพื่อผลิตประปาในการอุปโภคบริโภคแห้งขอด เบื้องต้นเทศบาลตำบลอุ่มเม้า นำรถน้ำไปแจกจ่ายให้กับราษฎรผู้ประสบภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่อง และในวันนี้ตนได้แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำดิบ "หนองป่าสุ่ม" บ้านป่าสุ่ม หมู่ 7 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี แห้งขอด โดยประสานไปยังสถานีสูบน้ำชลประทานร้อยเอ็ด ให้สูบน้ำจากลำน้ำชีลงคลองชลประทานแล้วปล่อยลงหนองป่าสุ่ม เป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ราษฏรมีน้ำสำหรับผลิตเป็นน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยน้ำที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำดิบครั้งนี้จะสามารถผลิตระบบประปาไปจนถึงฤดูฝนในปี 2563 อันจะทำให้ปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ประสบภาวะขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้อยู่ในขณะนี้หมดไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

บอกต่อ : 531