อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

ยกย่องคนต้นแบบวิศวจุฬาฯ

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประกาศเกียรติคุณวิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่นและวิศวจุฬาดีเด่น ปี2562 พร้อมมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นิสิตเก่า พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 21.30 น.


นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า รางวัลวิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น ได้รับคัดเลือก 8 ท่าน และได้รับการจารึกที่หอกิตติคุณเพื่อประกาศคุณงามความดีตลอดไป และรางวัลวิศวจุฬาดีเด่น ได้รับรางวัล11ท่าน ที่ประสบความสำเร็จและโดดเด่นด้านการงานเป็นที่ประจักษ์ สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
 
รางวัลวิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่นและวิศวจุฬาดีเด่นนี้เป็นรางวัลคนต้นแบบ ที่นิสิต และบุคคลทั่วไปสามารถใช้เป็นแบบอย่างในการทำงานและการดำเนินชีวิตเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สำหรับผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ อาทิ ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.จรวย บุญยุบล , ดร.ประเทศ สูตะบุตร , รองศาสตราจารย์พูลพร แสงบางปลา , นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ , ศาสตราจารย์ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เป็นต้น


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น