อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

กรมป่าไม้ จัดโครงการจิตอาสาพัฒนา

กรมป่าไม้ จัดโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พร้อมหน่วยงานในภูมิภาคทั่วประเทศ เสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น.

กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมี หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน สถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ย่านถนนพหลโยธิน จำนวน 21 หน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สนองพระราชปณิธาน ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาตาม “โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ” ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.โดยให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่มีจิตอาสาได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนนายอรรถพล  เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่กรมป่าไม้จัดขึ้นในครั้งนี้ จัดขึ้นพร้อมกันทั้งจากส่วนกลางและหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 13 แห่ง  และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขาทั่วประเทศ จะได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนร่วมจิตอาสาในพื้นที่ ประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ โดยจะมีการเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา สถานประกอบการธุรกิจ ย่านพหลโยธิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำนักงานวิจัยแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ บริษัทโตโยต้ากรุงไทย จำกัด (สาขาเกษตร) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานเขตจตุจักร สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (ส่วนแยกบัญชาการช่วยรบที่1) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสารวิทยา โรงเรียนบางบัว สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางบัว ไปรษณีย์ไทย สาขาจตุจักร บริษัท หว่อง ออโตโมบาย จำกัด และโรงแรมมารวย การ์เด้น  เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ และร่วมกัน ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ในการสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวม ก่อให้เกิดความสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการทำงานสำหรับกิจกรรมในวันนี้ที่จัดขึ้นภายในกรมป่าไม้ จะมีการบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูกภายในกรมป่าไม้ โดยเจ้าหน้าที่ทีมงานหมอต้นไม้ สำนักโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ กิจกรรมการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้ากรมป่าไม้ และพื้นที่สาธารณด้านนอกกรมป่าไม้ ทำความสะอาดทางเดินเท้า ทาสีรั้วสำนักงาน การตัดแต่งบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณทางเดินเท้า ทำความสะอาดสะพานคนเดินข้ามถนนนายอรรถพล กล่าวต่อว่า ในส่วนของหน่วยงานกรมป่าไม้ที่อยู่ภูมิภาคทั่วประเทศ ก็จะได้จัดโครงการจิตอาสาพัฒนา โดยพร้อมเพรียงกัน โดยจะเชิญหน่วยงานราชการในพื้นที่ ประชาชนจิตอาสา ตลอดจนเยาวชนนักเรียน เพื่อมาร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ของตนเองตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีที่จะเกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนในชุมชน อีกทางหนึ่ง
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16