อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

'PEA'เขต2ชลบุรีผนึกกำลัง ส่งมอบฝายชะลอน้ำ

PEA เขต2 ชลบุรี ส่งมอบฝายชะลอน้ำในโครงการ "PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย" ประจำปี 62 ที่ฝายบ้านเขาชะอางค์ ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 19.07 น.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ฝายบ้านเขาชะอางค์ หมู่ 2 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานพิธีเปิดและส่งมอบฝาย โครงการ "PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย" ประจำปี 62 ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 53-62 รวมจำนวน 500 ฝาย เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน สำหรับวัตถุประสงค์ในการสร้างฝายบ้านเขาชะอางค์ในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำให้กับชุมชนในช่วงฤดูแล้ง เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์พืชที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ลดปัญหาการพังทลายของดิน และขจัดความแห้งแล้งให้กับท้องถิ่น ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บริษัทห้างร้านในพื้นที่ และพี่น้องชาวบ้านตำบลพลวงทอง และหมู่บ้านใกล้เคียง ร่วมมือในการก่อสร้างฝาย และอำนวยความสะดวก จนทำให้การดำเนินการสร้างฝายลุล่วงไปด้วยดี ส่งผลให้ประชาชนชาวบ้านตำบลพลวงทอง ได้รับประโยชน์ในการจัดสร้างฝายแห่งนี้กว่า 85 ครัวเรือน และพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 1,700 ไร่.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29