อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

'มหาสารคาม'เปิดงาน ชุมนุมฤาษี2019ทั่วประเทศ

เปิดแล้ว ชุมนุมฤาษี 2019ทั่วประเทศ ปชช.แห่ร่วมงานพุทธศาสตร์ มุนีศิลป์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นตักสิลา 2019 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาจาก 9 ประเทศ ให้ประชาชนได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 01.35 น.


ที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม  นายเกียรติศักดิ์  จันทรา  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธานเปิดงานพุทธศาสตร์  มุนีศิลป์  ภูมิปัญญาพื้นถิ่นตักสิลา 2019  เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม  มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น  ความเชื่อแต่ละท้องถิ่นให้เกิดขึ้นในรูปแบบวิชาการ  เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่จากการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ซึ่งถือเป็นการเปิดกว้างทางวัฒนธรรมและศาสตร์สาขาต่าง ๆ ในเชิงวิชาการ  โดยงานนี้ถือเป็นการรวมตัวของฤาษีครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง  มีฤาษีเดินทางมาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย  ฤาษีจากต่างประเทศ  รวมถึงชาวต่างชาติ  อาทิ  ไต้หวัน  มาเลเซีย  ฮ่องกง   ที่เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้คึกคัก

โดยกิจกรรมในงานมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาจาก 9 ประเทศ  ให้ประชาชนได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล  ประดิษฐานไว้ที่บริเวณหอพระประธานกันทรวิชัย   พร้อมจัดให้มีการเสวนาวิชาการเพื่อรวบรวมหลักวิชาการในหัวข้อต่าง ๆ ในการนำไปใช้ในการศึกษา  การแสดงศิลปะวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญา 4 ภาค  พิธีครอบครูนาฏยศาสตร์  ซึ่งเป็นศาสตร์ด้านศิลปะการแสดงของชาติไทย  ตามแบบโบราณราชสำนัก  ราชประเพณี  พิธีบายศรีสู่ขวัญตัว  ในการเรียกขวัญให้มาอยู่กับเมืองกับตัว  ตามประเพณีของทางภาคอีสาน
 


ว่าที่พันตรีประภาส  สะท้านอิทธิฤทธิ์  วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม  กล่าวว่า  ตามที่จังหวัดมหาสารคามโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม  และมูลนิธิฤาษีพระมุนีฯ  ได้ร่วมกำหนดแผนงานและได้ดำเนินการจัดงานพุทธศาสตร์  มุนีศิลป์  ภูมิปัญญาพื้นถิ่น  ตักสิลา 2019  ถือเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม  มรดกภูมิปัญญาพื้นถิ่น  ความเชื่อ  ให้เกิดขึ้นในรูปแบบวิชาการ  เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่จากการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม  โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ในศาสตร์ด้านต่าง ๆ มาถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ตามสภาพสังคม  วัฒนธรรมและความเชื่อ    โดยมีการรับรองสถิติจากสถาบัน  รีบลีส์  เชื่อหรือไม่! พัทยา  ได้มอบประกาศนียบัตร  Ripley’s Certificate  เพื่อรับรองสถิติ  “ผ้ายันต์พระสิงห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”  ขนาดความกว้าง 16 เมตร  ยาว 16 เมตร  
           
นายเทพฤทธิ์  แก้วแสน  ประธานฤาษีโลก  เปิดเผยว่า   ในการจัดงานในครั้งนี้เนื่องจากได้มองเห็นความสำคัญในการให้ความรู้ในเรื่องศาสตร์และศิลป์ต่าง ๆ ให้กับคนที่ยังไม่รู้ได้รับรู้  มีอาจารย์  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเดินทางมามากมาย  มาจากทั่วประเทศทัง 4 ภาคและทั่วโลก  โดยเฉพาะในแถบเอเชีย  เช่น  ไต้หวัน  ฮ่องกง  มาเลเซีย  เป็นต้น  ซึ่งคนที่เชื่อส่วนใหญ่  ต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ  เมื่อประสบผลก็เกิดความเชื่อ  แต่ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์มาจากสำนักไหน  สายไหนก็ตาม  สิ่งที่สั่งสอนลูกศิษย์ก็คือ  การครองธรรม  ทำความดี  ไม่ผิดศีล  ผิดจารีต  และยึดหลักธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา  รักษาปฏิบัติศีล 5 ให้อยู่ในครองธรรม สื่อสัตย์  เมตตาเพื่อมนุษย์ด้วยกัน

--------------------------------

กิริยา  กากแก้ว ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์มหาสารคาม

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%