อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

อพวช. คว้ารางวัล "มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว"

อพวช.เจ๋งได้รางวัล “มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ” จากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น.

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) เปิดเผยว่า อพวช.ได้รับการประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ (Arts and Sciences Educational Attraction Standard) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (Science & Industry & Technology) จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่า มีมาตรฐานครบ 3 ด้าน ประกอบด้วย1.ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านท่องเที่ยว ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์การพิจารณา อาทิ ระดับเทคโนโลยีในแหล่งท่องเที่ยว การสร้างความรู้และความเหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยว  ศักยภาพในการจัดการด้านบริการ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มีความแปลกใหม่ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น

2.ศักยภาพในการรับรองด้านการท่องเที่ยว จะมีหลักเกณฑ์การพิจารณา อาทิ ความเหมาะสมของแหล่งที่ตั้งด้านการท่องเที่ยว ความเหมาะสมของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเที่ยว

3.ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ จะมีหลักเกณฑ์การพิจารณา อาทิ การจัดการด้านความปลอดภัย  การจัดการสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้และการบริการข้อมูล  การจัดการด้านเศรษฐกิจสังคม เป็นต้นทั้งนี้ อพวช.จะเข้ารับรางวัลและเครื่องหมายความรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวฯ ในวันอังคาร ที่ 3 ก.ย.2562  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
         
“แต่เดิมเรามักจะมองว่าพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้แต่เพียงอย่างเดียว จึงมีประชาชนบางกลุ่มเท่านั้นที่สนใจจะมาเข้าชมพิพิธภัณฑ์  แต่ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ต้องทำหน้าที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ดึงดูดคนให้เข้ามาเรียนรู้ มาทำกิจกรรมร่วมกัน อพวช. ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้จึงได้พัฒนาและปรับปรุงนิทรรศการของเราให้ทันสมัยและสนุกสนาน รวมทั้งระบบบริการผู้เข้าชมที่มุ่งสู่มาตรฐานสากล จึงขอรับการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ง อพวช.ได้คะแนนค่อนข้างดีทั้งระดับเทคโนโลยี  ความทันสมัยและความแปลกใหม่ขององค์ประกอบต่างๆ ที่นำเสนอนักท่องเที่ยว ความสร้างสรรค์และความเป็นเอกลักษณ์ขององค์ความรู้ มีความโดดเด่นในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยียมชมได้ทุกเพศทุกวัย มีการนำเสนอข้อมูลเข้าใจง่าย” ผศ.ดร.รวิน กล่าว


           
ผอ.อพวช.กล่าวต่อว่า การที่ อพวช.ได้รับการได้รับการประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะในอนาคตแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจะมีมากขึ้น และจำเป็นต้องมีมาตรฐานในการกำกับดูแล และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาให้มีความยั่งยืนต่อไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13