อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564

ฝึกอบรมLBDรุ่นที่8 เรียนรู้กฎหมาย-เทคนิคหาข่าว

จัดฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการรักษาความสงบเรียบร้อยในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 8 พร้อมเรียนรู้ข้อกฎหมาย เทคนิคการรวบรวมพยานหลักฐาน และการสืบสวนหาข่าว พุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 11.23 น.


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 ส.ค. 62 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมไอยรา แกรนด์ พาเลซ อ.เมืองพิษณุโลก คณะวิทยากร สน.สก. นำโดย นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผอ.สสป. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง บทบาทอำนาจหน้าที่การบังคับใช้กฎหมายในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง (หมวก 3 ใบ) โครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการรักษาความสงบเรียบร้อยในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง (Learning by doing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 20-23 ส.ค. พร้อมอธิบายข้อกฎหมาย และได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง โดยเฉพาะเรื่อง การสืบสวนหาข่าว เทคนิคการรวบรวมพยานหลักฐาน และป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดย นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ ปลัดอำเภอ และเจ้าพนักงานปกครอง จำนวน 20 คน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกจากนั้นนายพชรพล รมรื่น นก.ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง ต่อมานายวัชรวิชญ์ ทองธวัช จพง.ปค.ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขจนถึงปัจจุบันเวลา 13.00 น. คณะวิทยากร สน.สก.เริ่มต้นด้วย นายวุฒิไกร สีสันต์ จพง.ปค.ชำนาญการ ได้บรรยายขั้นตอนการสืบสวน จนถึงขั้นตอนการส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี (5 ขั้นตอน) และ นายวัชรวิชญ์ ทองธวัช จพง.ปค.ชำนาญการ ได้ถ่ายทอดเทคนิคในการจับกุม รวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานเวลา 16.00 น. คณะวิทยากร สน.สก. ได้ให้ผู้เข้ารับการอบรม ฝึกภาคปฏิบัติ โดยการฝึกการสืบสวน และรวบรวมพยานหลักฐาน ภายใต้สถานการณ์สมมุติ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการจัดทำบันทึกจับกุมจริงเวลา 17.00 น. คณะวิทยากร สน.สก. ได้แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมให้ดำเนินการสืบสวนหาข่าวในพื้นที่ เพื่อแสวงหาหลักฐานข้อเท็จจริง และรายละเอียดแห่งความผิด ตั้งแต่การวางแผน สืบสวนหาข่าว ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และรายงานสถานการณ์ เพื่อสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินคดี และเป็นประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ต่อไป.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 23