อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

กรมทรัพย์สินฯ เลือก 'ส้มโอทองดีบ้านแท่น' สินค้าจีไอ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเลือก "ส้มโอทองดีบ้านแท่น" เป็นสินค้า 1 จังหวัด 1 จีไอ  พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 23.12 น.

นางชลทิชา ลัดดาวัลย์ พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า ในปี 2562นี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีโครงการส่งเสริมในภูมิภาคแต่ละจังหวัด 1 จังหวัด 1 จีไอ (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) ในส่วนของจังหวัดชัยภูมิ ได้เลือกสินค้า ส้มโอทองดีบ้านแท่น เข้าร่วม เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด แต่ตอนนี้ยังไม่มีเอกลักษณ์ที่จะให้ผู้บริโภคได้รับรู้ว่าเป็นสินค้าส้มโอจากบ้านแท่น จึงนำสินค้าตัวนี้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นสินค้า จีไอ ของจังหวัด ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบและลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 
 
พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ กล่าวอีกว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล เพื่อประกอบหลักฐาน โดยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ จีไอ ในชื่อสินค้า ส้มโอทองดีบ้านแท่น ไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นสิ่งยืนยันว่าสินค้าที่ดีมีคุณภาพ เป็นผลผลิตที่มาจากแหล่งที่ขึ้นทะเบียนนี้จริง ไม่ใช่สินค้าอื่นๆ นำมาแอบอ้าง ผู้บริโภคซื้อไปแล้วสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ หากส้มโอทองดีบ้านแท่นผ่านการรับรองได้จีไอเรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้เครื่องหมายจีไอมาติดที่ตัวสินค้า หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบคุณภาพเป็นประจำทุกๆ ปี ตั้งแต่เรื่องพันธุ์ที่ปลูก การดูแล บำรุงรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การจัดจำหน่าย คือจะมีคณะทำงานระดับจังหวัดลงมาตรวจสอบ ซึ่งตัวนี้จะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า สินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพจริงๆ 

ชาตรี ทวีนาท 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ชัยภูมิคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%