อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

นํ้ามะพร้าวทดแทนพลาสติก เด็กไทยคิดไอเดียรักษ์โลก

นับเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่เด็กไทยพิชิตมาได้จากเวทีประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ “World Invention Creativity Olympic” (WICO) 2019 ที่จัดขึ้น ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.

นับเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่เด็กไทยพิชิตมาได้จากเวทีประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ “World Invention Creativity Olympic” (WICO) 2019 ที่จัดขึ้น ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อเร็ว ๆ นี้

ปีนี้มีผลงานที่ร่วมเข้าประกวดทั้งหมด 345 ผลงาน จาก 22 ประเทศ อาทิ มาเลเซีย, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, จีน, อิหร่าน โดยศูนย์นวัตกรรมโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ได้ส่งนักเรียนเข้าประกวดและคว้ารางวัลมาได้ 13 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 1 Semi Grand Prize และ 6 Special Award จาก Macao, Vietnam, Hong Kong โดยมีที่ผลงานโดดเด่นซึ่งสอดรับกับกระแสตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาขยะในทะเลขณะนี้ คือ โครงงาน “นวัตกรรมวัสดุทดแทนพลาสติกและหนังสัตว์จากผลิตผลทางการเกษตร” ซึ่งส่งประกวดภายใต้ชื่อ ECO NUT ที่คว้ามาได้ถึง 2 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง และรางวัล SPECIAL AWARD: Best Leading Invention Award จาก Macao Innovation and Invention Association (MIIA)ผลงานดังกล่าวเป็นไอเดียเจ๋งๆ ของทีมเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย .ญ.ณิชานันท์     ทรัพย์สมพล ด.ญ.ลภัสรดา ภาษีผล และ .ญ.ณฐพร  พิบูลย์รัตนกิจ ECO NUT เป็นความคิดต่อยอดของเด็ก ๆ ที่อยากจะนำวัตถุดิบจากธรรมชาติไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับโลกและสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ การนำผลิตผลทางการเกษตรอย่าง “น้ำมะพร้าวแก่” ซึ่งเป็นวัตถุดิบเหลือใช้จากกระบวนการผลิตน้ำกะทิ มาผ่านกระบวนการย่อยสลายด้วยแบคทีเรียจนเป็นวุ้นมะพร้าว จากนั้นนำมาแช่น้ำและตากจนแห้ง จนได้เป็นวัสดุที่สามารถใช้ทดแทนพลาสติกหรือหนังสัตว์ได้

วัสดุดังกล่าวมีคุณสมบัติพิเศษ คือ น้ำหนักเบา กันน้ำได้ดี และสามารถรับน้ำหนักได้ดีอีกด้วย จึงสามารถนำมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งานต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้มากมาย เช่น กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าชอปปิง พวงกุญแจ ที่เก็บสายไฟ เป็นต้น ซึ่งวัสดุภายใต้ผลงาน ECO NUT ได้รับความสนใจจากคณะกรรมการเป็นอย่างมาก เพราะ  นับเป็นวัสดุที่สามารถนำมาใช้เป็น วัสดุทดแทนพลาสติกที่ย่อยสลายยาก และทดแทนหนังสัตว์ซึ่งจะนำไปสู่การลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตหรือการฟอกหนัง 
 
น้อง ๆ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน ECO NUT ได้เล่าให้ฟังถึงแรงบันดาลใจที่จุดประกายไอเดียการคิดค้นวัสดุทดแทนครั้งนี้ว่า “จากการได้รับรู้ถึงผลกระทบของขยะพลาสติกที่ทำให้สัตว์ทะเลเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก จึงอยากจะหาวัสดุทดแทนพลาสติกเพื่อลดปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ส่วนหนึ่งก็ได้รับคำปรึกษาจากอาจารย์ผู้ดูแลว่า ควรจะนำวัสดุที่เหลือใช้จากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ทดแทนพลาสติก จึงไปค้นคว้าหาข้อมูลจนพบวัสดุที่เรียกว่า Bacterial Cellulose  ซึ่งทำจากกากใยของพืชโดยการใช้แบคทีเรีย และ Bacterial Cellulose จากน้ำมะพร้าวจะมีคุณสมบัติที่  แข็งแรงกว่าจากพืชชนิดอื่นๆ จึงนำมาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานได้จริง”จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่มาจากความห่วงใยต่อสัตว์ทะเล บวกกับพลังความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นพยายาม จนสามารถต่อยอดเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจทั้งต่อตนเอง สถาบันการศึกษา และประเทศชาติ ทั้งนี้ นวัตกรตัวน้อยผู้คิดค้นนวัตกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นไอเดียเปลี่ยนโลกในครั้งนี้ เป็นผลผลิตที่ฟูมฟักจากศูนย์นวัตกรรมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม ที่ต้องการสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กๆ ได้มีเวทีในการแสดงผลงานจากความคิดสร้างสรรค์และเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อจุดประกายความคิดและการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้แก่เด็กและเยาวชนของประเทศต่อไป

ก็ได้แต่หวังว่า ECO NUT ไอเดียเปลี่ยนโลกของเด็ก ๆ จะไม่เพียงแต่ถูกยกย่องเชิดชูบนเวทีการประกวดเท่านั้น หากแต่จะถูกนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมจริง ซึ่งจะช่วยรักษ์โลกและสร้างสรรค์ให้โลกให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น.

................................................
นภาพร พานิชชาติ 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 48