อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

เด็กจีนใช้เวลาทำการบ้านลดลง เด็กไทยเสียเวลารถติด

สัปดาห์นี้สะท้อนการศึกษาเด็กจีนใช้เวลาในการทำการบ้านน้อยลงจากเดิม ผ่อนคลายจากความเครียดลง ส่วนเด็กไทยน่าสงสารใช้เวลามากขึ้นไปกับการเดินทางจากรถติด อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.

จีนเป็นชาติที่คนทั้งประเทศมีวินัยและขยันในการทำงาน เริ่มจากวัยเด็กที่แทบทุกครอบครัวจะจัดตารางให้เด็กต้องเรียนและทำการบ้านกันตามที่สมควร ซึ่งนับได้ว่าจีนนั้นเป็นประเทศอันดับต้นๆ ของโลกที่มีการเรียนที่ค่อนข้างหนัก

จากรายงานข่าวเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2519 ได้รายงานผลจากการสำรวจเด็กจีนประจำปี 2019 พบว่า ในวันปกติที่มีการเรียนนั้นเด็กจีนใช้เวลานอกเวลาเรียนส่วนมากไปกับการทำการบ้าน ซึ่งในนี้รวมทั้งการบ้านจากโรงเรียน จากที่เรียนพิเศษ จากที่พ่อแม่สั่งให้ทำ และการบ้านอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ใช้เวลาถึง 87.85 นาทีหรือคิดเป็น 1.27 ชั่วโมง คิดเป็นการบ้านที่โรงเรียนให้ถึง 62 นาที

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจากรายงานเมื่อหลายปีก่อนนั้น พบว่าเด็กนักเรียนจีนในระดับประถมศึกษานั้นใช้เวลาในการทำการบ้านเฉลี่ยนั้นมากกว่า 3.03 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกเป็น 3 เท่าการที่เวลาที่เด็กจีนนั้นใช้ในการทำการบ้านลดน้อยลงอย่างมีนัยยะสำคัญนั้น น่าจะมาจากนโยบายที่ให้ลดการบ้านลง เพื่อช่วยให้เด็กผ่อนคลายจากความเครียดลง และสามารถมีเวลากับกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือไปจากการทำการบ้านที่แสนสาหัส และกินเวลาส่วนมากของเด็กไป

นอกจากนี้ จากรายงานยังพบว่าเวลาที่เด็กจีนใช้นอกเวลาเรียน รองลงมาคือ เวลาเล่นข้างนอกบ้านเป็นเวลาถึง 45.82 นาที จะพบว่าเด็กจีนยังมีเวลาที่จะใช้ในการเล่นสนุกนอกบ้านหลังเลิกเรียนอยู่บ้าง

ถัดไปคือเวลาที่ใช้ไปกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เวลาถึง 43.24 นาที ซึ่งในเวลาเหล่านี้ส่วนที่ใช้กับการบันเทิง ไม่ว่าจะฟังเพลง ดูการ์ตูน เพียงประมาณ 16.06 นาที แต่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เพื่อการเรียนไม่ว่าจะผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แอพเพื่อการเรียนรู้ ชั้นเรียนออนไลน์ เป็นเวลาถึง 13.90 นาที ส่วนเวลาที่ใช้ในการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ หรือพูดคุยออนไลน์เป็นเวลา 12.75 นาที ซึ่งส่วนมากแต่ละครอบครัวจะให้ความสนใจกับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ให้ออกนอกลู่นอกทาง และให้ใช้ในปริมาณที่ไม่มากเกินไป แต่เมื่อถึงวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วนั้น เด็กจีนมักจะใช้เวลาส่วนมากไปกับการออกไปเที่ยวนอกบ้าน ซึ่งกินเวลาสูงถึง 1.56 ชั่วโมง หรือ 166.20 นาที ซึ่งเท่าๆ กับเวลาที่ใช้ในการทำบ้านที่ 1.55 นาที หรือ 115.85 นาทีอย่างไรก็ตาม จากรายงานพบว่า เด็กจีนร้อยละ 60.4 จะมีการเรียนเสริมข้างนอก ซึ่งโดยรวมแล้วส่วนมากจะเรียนติวในวิชาการที่เรียนมากกว่าเรียนเสริมวิชาอื่นๆ ถึงร้อยละ 66.5 ทั้งนี้เป็นการเรียนพวกศิลปะร้อยละ 58.2 เรียนพวกกิจกรรมกีฬาร้อยละ 53.9 เรียนพวกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีร้อยละ 35.7 ทั้งนี้กิจกรรมในช่วงวันหยุดส่วนมากแต่ละครอบครัวคงให้ความสำคัญกับการเรียนติวมากกว่าเรื่องอื่นๆ โดยแทบทุกบ้านจะสนใจกับคะแนน ความสนใจของเด็กเพื่อจัดหาการเรียนอื่นๆ ที่เหมาะสม

จะเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กจีนแล้วนั้น เด็กไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ นั้นน่าสงสารมาก เพราะเวลาส่วนมากนั้น ไม่ได้เสียไปกับการทำการบ้าน หากแต่มักจะเสียไปกับการเดินทางที่ติดมาก แทบจะเรียกว่ากินนอน ทำการบ้านกันบนรถเลยทีเดียว เวลาวิ่งเล่นของเด็กในสมัยนี้ก็แทบจะหายไป แม้ว่าโรงเรียนส่วนมากจะพยายามปรับการบ้านให้น้อยลง แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเด็กสมัยนี้ดีมากขึ้นไปเท่าไร หากเพราะต้องเสียเวลากับรถที่แสนติดอย่างหนักหน่วง และดูเหมือนจะไม่มีความหวังที่จะแก้ไขได้เลยในอนาคต.
…………………………….........
คอลัมน์ : ฝ่ากำแพงเมืองจีน
โดย “อ.ผศ.ดร.ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี”
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 117