อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

ต้อนรับคณะจีนส่งเสริมความสัมพันธ์ สภาวัฒนธรรมไทย-จีน

นายพินิจ จารุสมบัติ เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะตัวแทนจีน ส่งเสริมความสัมพันธ์ สภาวัฒนธรรมไทย-จีน เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 17.31 น.


สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ โดยมีประธานสภาฯ ท่านพินิจ จารุสมบัติเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะตัวแทนเทศบาลเมืองเหมยโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะตัวแทนฝ่ายจีนนำโดย คุณ เฉิน เสี่ยว เจี้ยน กรรมการประจำคณะกรรมการเทศบาลเมืองเหมยโจวเป็นหัวหน้าคณะ และคุณหยาง เยียน ชิง ผู้อำนวยการใหญ่สถานีโทรทัศน์เมืองเหมยโจว คุณจาง ยิง หง ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานชาวจีนพ้นทะเลเมืองเหมยโจว ทั้งสองฝ่ายได้รับความเห็นพ้องต้องกันว่าจะร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน กีฬาและการศึกษาด้วย เมืองเหมยโจวเป็นถิ่นอยู่อาศัยสำคัญของชาวจีนแคะตั้งแต่โบราณกาล มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง1200ปี ชาวจีนแคะพ้นทะเลมีความรักความผูกพันอันแน่นแฟ้นกับบ้านเกิดเมืองนอน ทางจีนได้เรียนเชิญท่านพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์เป็นแขกบ้านแขกเมืองไปร่วมงานประจำปีชาวจีนแคะพ้นทะเลนานาชาติ ในเดือนเมษายน ปี2563

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%