อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

'ป่อเต็กตึ๊ง'แจกสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยแล้งโคราช

"มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง" เร่งบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้งต่อเนื่อง เดินทางแจกเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย จ.นครราชสีมา 1,000 ชุด  อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 16.19 น.


เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 62 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ ร่วมกับมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยแล้ง รวมจำนวน 1,000 ชุด แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.ปักธงชัย อ.คง และ อ.โนนดินแดง จ.นครราชสีมา โดยมีหน่วยงานราชการเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 29 ส.ค. – 2 ก.ย. 62 นี้ มูลนิธิฯ จะเดินทางไปยัง 5 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร กาฬสินธุ์ และ ขอนแก่น เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง เป็นลำดับต่อไปโดยในปี 2562 นี้ มูลนิธิฯ กำหนดออกเดินทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน “โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง” ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ นครราชสีมา ยโสธร บุรีรัมย์ สุรินทร์ กาฬสินธุ์ และขอนแก่น รวม 8 จังหวัดๆ ละ 1,000 ชุด รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 2,800,000 บาท อย่างไรก็ดี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง รวมถึงสาธารณภัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินและเข้าให้ความช่วยเหลือทั้งด้านบรรเทาสาธารณภัยและสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 15