อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ธ.ก.ส.สองพี่น้อง มอบทุนทำเกษตรกรรมเพื่ออาหารกลางวัน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาสองพี่น้อง มอบทุนสนับสนุนนักเรียนทำเกษตรกรรม เพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 21.56 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสมภพ เรืองจันทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี นางอารีย์ บำรุงราษฎร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.สุพรรณบุรี นายหิรัญ มณีจันทร์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาสองพี่น้อง นายพัลลภ อ่อนศรี พนักงานพัฒนาลูกค้า 8 นำคณะเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. และผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมมอบทุนอาหารกลางวัน จำนวน 50,000 บาท ตามโครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตร เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนให้กับ นายสัมฤทธิ์ ผิวบัวคำ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ โดยมี นายนิคม นิรมาณ รองผู้อำนวยการ นางยุพดี โชติพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ นายนที เทียนสมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ ร่วมให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ หมู่ 2 ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

นายสมภพ เรืองจันทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า โครงการทำการเกษตรกรรม เพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ มีประโยชน์แก่นักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ส่งผลให้นักเรียนได้มีอาหารกลางวันรับประทานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนักเรียนได้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี อีกทั้งยังเป็นแบ่งเบาภาระค่าอาหารกลางวันให้กับครอบครัวนักเรียนที่มีรายได้น้อย เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีใจรักในอาชีพเกษตรกรรม และเพื่อให้มีความรับผิดชอบร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมอาหารกลางวันโรงเรียน ทำให้นักเรียนมีทักษะความรู้ทางด้านการเกษตร สามารถนำความรู้แนวหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมนำทักษะความรู้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต

ครรชิต กระโห้แก้ว 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรีคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%