อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยจำกัด มอบเครื่องเล่นให้เด็กเล็ก

กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยจำกัด มอบเครื่องเล่นให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยโป่ง เพื่อเพิ่มทักษะการคิดให้กับเด็ก จันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 00.39 น.

เมื่อเร็วๆนี้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายถวิล โพธิบัวทอง  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด  เป็นประธานรับมอบสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ซึ่งกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยจำกัด ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างพร้อมทั้งจัดหาเครื่องเล่นที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็กเล็ก สร้างปัญญาให้เกิดขึ้นเพิ่มทักษะความคิดเกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์น.ส.วิไลลักษณ์ ลาภวิสุทธิโรจน์  Asia Pacific and MPT Site Operation TES Director จากกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  กล่าวว่า กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จำกัด ตั้งฐานการผลิตอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง มีแรงงานทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดการทำงานก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ มลภาวะมีผลต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ทางกลุ่มบริษัทดาวตระหนักดีถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และได้มีความพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยสามารถแก้ไข้ได้ในระดับเป็นที่น่ายินดีสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนกลุ่มบริษัทดาวมีความพยายามต่อไปในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกซึ่งในขณะนี้สามารถควบคุมได้โดยสิ้นเชิง และวันนี้กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถช่วยให้สังคม ชุมชน มีความเป็นอยู่ที่มีการพัฒนาขึ้น โดยการจัดสร้างสนามเด็กเล่นส่งมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยโป่ง เราหวังว่าสนามเด็กเล่นแห่งนี้จะเป็นสถานที่ผ่อนคลายสร้างความสุขและก่อให้เกิดแนวคิดใหม่แก่เด็กๆ เรามีความภูมิใจและยินดีที่จะช่วยเหลือชุมชนในทุกๆด้านเพราะพวกเราต้องอาศัยชุมชน และที่สำคัญกิจกรรมในวันนี้เป็นนโยบายหลักที่ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญ  นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด กล่าวว่า เทศบาลเมืองมาบตาพุด ประชาชนชาวตำบลห้วยโป่งและใกล้เคียงขอขอบคุณในความมีน้ำใจของ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ที่กรุณาจัดสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์มอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยโป่งเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชน ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่มีความหนาแน่นจนเกือบจะแออัดสนามเด็กเล่นที่ได้มาในครั้งนี้ทำให้เด็กๆได้มีสถานที่วิ่งออกกำลังกาย  ได้เล่นเครื่องเล่นแบบใหม่ ที่สำคัญในสนามเด็กเล่นแห่งนี้เครื่องเล่นบางเครื่องช่วยในการพัฒนาสมอง ช่วยพัฒนาความคิด ในตัวผู้เล่น การพัฒนาเด็ก พัฒนาชุมชน การพัฒนาประเทศชาติก็ไม่ยากเกินความสามารถกฤตภาส แตงเพชร์   ผู้สื่อข่าวเว็บไซด์เดลินิวส์ออนไลท์ จังหวัดระยอง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%