อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

'ครอบครัวเหลืองวิลัย 'มอบเตียงคนไข้ไฟฟ้าให้รพ.

"สุวัฒน์ เหลืองวิลัย" พร้อมครอบครัวมอบเงินสด และเตียงผู้ป่วย แบบไฟฟ้าอัตโนมัติ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 00.56 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสุวัฒน์ เหลืองวิลัย ไวยาวัจกรณ์ วัดทับกระดาน ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายเกียรติศักดิ์ เหลืองวิลัย อดีตกำนัน ต.บ่อสุพรรณ นายจักกฤษณ์ เหลืองวิลัย สารวัตรกำนัน ต.บ่อสุพรรณ นายสยามเกียรติ เหลืองวิลัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 17 ต.บ่อสุพรรณ ได้ร่วมกันมอบเงินสด จำนวน  45,000 บาท และมอบเตียงผู้ป่วย แบบไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 1 ตัว บริจาคให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ตามวัตถุประสงค์ของครอบครัวเหลืองวิลัย เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับ พระภาสวัชญ์ เหลืองวิลัย ผู้ละสังขารจากไป โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 กล่าวยินดีกับครอบครัวที่ให้การสนับสนุนบริจาคเงิน และมอบเตียงผู้ป่วย เพื่อเป็นสะพานบุญให้กับผู้ป่วยสามัญทั่วไป ณ ร้านทอฟ้า เลขที่ 123 หมู่ 2 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรีนายจักกฤษณ์  กล่าวว่า ปัจจุบันยังพบว่ามีผู้ป่วยจำนวนมาก เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 แต่เตียงคนไข้ยังไม่เพียงพอ บางครั้งพบว่ายังมีการใช้เตียงเสริม จึงถือว่าเป็นสะพานบุญกับทางครอบครัวเหลืองวิลัย เพื่อเป็นการแบ่งปัน และเป็นการบรรเทาความทุกข์ให้ผู้อื่น ทางครอบครัวเหลืองวิลัย ของเราก็หมดทุกข์ มีแต่ความสุขกาย สบายใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการดำเนินชีวิตต่อไป

ครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%