อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

ศูนย์เด็กเล็กเมืองสองพี่น้อง เปิดมหกรรมการศึกษาปฐมวัย

“วิโรจน์ คณูวัฒนา” นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง นำคณะนักเรียนปฐมวัยในสังกัดฯ ร่วมแสดงพิธีเปิดงานมหกรรมการศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 1 จันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 01.19 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นายภาณุ มิตรสันติสุข รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ร่วมกับ นางเมตตา นกเกตุ ผู้อำนวยการ กองการศึกษาฯ น.ส.รมิดา เมฆฉาย ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาล 2 (อำนวยวิทย์) นายอัครวัฒน์ อัครธรรมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาล 6 (ร่วมพัฒนาคณูปถัมภ์) น.ส.กนิษฐา ศรีแตงอ่อน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองสองพี่น้อง นำคณะครู และนักเรียนปฐมวัย นำชุดการแสดง "Learn to Play for Child" หนูน้อยปฐมวัย ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ร่วมแสดงกิจกรรมในพิธีเปิดงานมหกรรมการศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 1 ณ ลานกิจกรรมสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายภาณุ  กล่าวว่า การนำชุดการแสดง "Learn to Play for Child" หนูน้อยปฐมวัย ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง  เข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาปฐมวัยในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความกล้าที่จะแสดงออก โดยจะมีผลต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ซึ่งระบบการศึกษาของไทย จะเน้นด้านวิชาการ และการท่องจำ หลังจากเมื่อสอบไปแล้ว นักเรียนก็จะลืมสิ่งที่ท่องจำ และไม่สามารถต่อยอดความรู้ที่เรียนมาได้ แต่ระบบการศึกษาสมัยใหม่ ที่เน้นความเข้าใจในวิชาการ และการทำกิจกรรมควบคู่กันไป ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านความคิด นำความรู้ด้านวิชาการไปปรับใช้ในชีวิตจริง และรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

ครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%