อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

เครือข่ายท่องเที่ยวประจวบฯ เจรจาผู้ประกอบการเมืองมะริด

ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ประจวบฯ นำผู้ประกอบการท่องเที่ยวประเทศไทย ตั้งโต๊ะเจรจาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการฝั่ง จ.มะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  พุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 21.30 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมรีเจ้นท์ มะริด จ.มะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธนศร ดอกเดื่อ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบฯ นายศุรอัฐ ณรงค์ฤทธิ์ ประธานหอการค้า จ.ประจวบฯ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เครือข่ายการท่องเที่ยว สื่อมวลชนในพื้นที่ จ.ประจวบฯ ร่วมประชุมเจรจาธุรกิจ แบบ Table top sale กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว จ.มะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวระเบียงเศรษฐกิจ ประจวบฯ – มะริด กิจกรรม Familiarization Trip ศึกษาดูงานเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองตะนาวศรี - เมืองมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล ปลัดจังหวัดประจวบฯ กล่าวว่า เมืองมะริดมีความงดงามในด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดกับประวัติศาสตร์ไทยมาทุกยุคทุกสมัย อีกทั้งยังเป็นเมืองชายฝั่งทะเล ที่มีทำเลเอื้อประโยชน์ในด้านการพัฒนาร่วมกันของ 2 จังหวัดชายแดน ประจวบคีรีขันธ์ - มะริด ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในหมู่เกาะมะริด จ.มะริด เมียนมา ซึ่งถือเป็นเมืองท่าที่สำคัญของฝั่งทะเลอันดามัน ได้เยี่ยมชมท่าเทียบเรือ ตลาดเซจีใจกลางเมืองมะริด ซึ่งถือเป็นตลาดเก่าแก่มีสินค้าขายหลากหลาย แวะซื้อของฝากทั้งอาหารทะเลแห้ง กุ้งแห้ง ปลาหมึกแห้ง กะปิ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ โดยคณะทั้งหมดได้เข้าสักการะเจดีย์เต็งดอจี้ เจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมะริด ไหว้พระนอนอตูละชเวทัสเยือง ชมบ่อเลี้ยงกุ้งมังกร ตลอดจนห้างสรรพสินค้าในการจัดโครงการฯ เดินทางมาในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านพี่เมืองน้อง จ.ประจวบคีรีขันธ์ กับ จ.มะริด เมียนมา เพื่อเป็นการต่อยอดนำไปสู่การพัฒนาการค้า การท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างกันต่อไป

บุญมา ลิบลับ 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 59