อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

นวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ยกระดับธุรกิจไทย

''อุทยานวิทย์ภาคเหนือ''ผลักดันนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ เพิ่มศักยภาพ ยกระดับธุรกิจไทย ศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 23.50 น.


เมื่อวันที่ 29 ส.ค.2562 น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผอ.สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมอุทยานวิทยาศาสตร์(สอว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของ สอว. โดยได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานบริษัทยู – เฮลธี จำกัด พื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือพร้อมจัดแสดงตัวอย่างงานวิจัยวัสดุปลูกอินทรีย์เพื่อการปลูกพืชในอาคารและชั้นวางปลูกผักภายใต้แนวคิดEatable Furnitureหรือเฟอร์นิเจอร์ที่กินได้พร้อมเยี่ยมผลงานความร่วมมือระหว่างบริษัทยู – เฮลธี จำกัด กับ บริษัท ทิวา อินโนเวท จำกัด ในการสร้างเทคโนโลยีโรงงานผลิตพืช(Plant Factory) แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี NSP Innovation Eco Systemและบริการจากอุทยานฯ เป็นตัวเชื่อมประสานความร่วมมือ
น.ส.ทิพวัลย์ กล่าวว่า บริษัทยู – เฮลธี จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ใช้บริการพื้นที่สร้างสรรค์ นวัตกรรมครบวงจรในอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบวัสดุปลูกอินทรีย์เพื่อการปลูกพืชผักในอาคาร ตั้งแต่เดือน พ.ย.2561 โดยร่วมมือกับ ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง นักวิจัย สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างและพัฒนาวัสดุอินทรีย์คุณภาพสูงที่มีคุณสมบัติเหมาะกับการปลูกพืชใบและพืชผลด้วยวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรอย่าง ซังข้าวโพด เปลือกถั่วลิสง ผักตบชวา และ ขุยมะพร้าว มาเป็นวัสดุพื้นฐานในการสร้างวัสดุปลูก โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการนำสูตรที่วิจัยและพัฒนาแล้วมาทดลองปลูกในห้องปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผอ.สอว.กล่าวต่อว่า บริษัทยู – เฮลธี จำกัด อยู่ระหว่างการทำวิจัย พัฒนาและแตกไลน์การให้บริการอื่นๆ ภายใต้ธุรกิจอีกมาก โดยเฉพาะ การพัฒนาสายพันธุ์พืชสมุนไพรไทยอันดับ Top 5 ของโลก อย่างไพล บัวบก ขมิ้นชัน กระชายดำและฟ้าทะลายโจร ให้เป็นสมุนไพรที่เติบโตได้ด้วยการปลูกในระบบปิด หรือ การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ผสมตัวเติมแรงผงเส้นใยกัญชง เป็นต้นการที่บริษัทยู – เฮลธี จำกัด มาอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือที่มีระบบนิเวศนวัตกรรม ทำให้เกิดการผสานกลไกนวัตกรรมระหว่างบริษัทยู – เฮลธี จำกัด กับ บริษัท ทิวา อินโนเวท จำกัด ผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรม Plant Factoryเจ้าของรางวัลชนะเลิศ NSP INNOVATION AWARDS 2019 และรางวัลชนะเลิศระดับประเทศMOST INNOVATION AWARDS 2019สาขากระบวนการนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ในการทดลองปลูกพืชด้วยโรงเรือนแบบปิดผสานเทคโนโลยีแรปปิดช่วยให้พืชผักเติบโตได้ไวยิ่งขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจาก ผศ.ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี และ ผศ.ดร.ปรีดา นาเทเวศร์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีPlant Factoryของสาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สร้างPlant Factoryขนาดนำร่องให้แก่คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ เพื่อให้ผู้สนใจเยี่ยมชม โดยมี บริษัท ยู – เฮลธี จำกัด เป็นผู้ผลิตโครงสร้างของเครื่องมืออุปกรณ์Plant Factory


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น