อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

ม.กรุงเทพเปิดหลักสูตร''ตลาดดิจิทัล''รุ่น 2

ม.กรุงเทพเปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล หลักสูตรระยะสั้น เสริมสร้างสร้างสรรค์ ต่อยอดทางความคิดและใช้งานได้จริง ศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น.


ผศ.ดร.ปฐมา สตะเวทิน ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยว่า หลังจากที่ทางม.กรุงเทพได้เปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น “Digital Marketing Communications: The Leveling Course” รุ่นที่  1 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักสูตรอันดับหนึ่งด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลมาโดยตลอดนั้นได้การตอบรับเป็นอย่างดีมา เนื่องจากหลักสูตร''Digital Marketing Communications: The Leveling Course”มีความพิเศษที่เน้นการลงมือทำจริง บนโจทย์จริง จากมืออาชีพตัวจริง ทีมผู้สอนจาก ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการสื่อสารการตลาดดิจิทัลในด้านต่างๆ อาทิ ผู้บริหาร Digital Agency ที่ปรึกษาบริษัทเอกชนชื่อดัง มาร่วมเป็นทีมโค้ชให้กับผู้เรียนที่มีความหลากหลาย ที่มีความใฝ่ฝันที่ชัดเจน และต้องการค้นพบและมองเห็นตัวเอง โลดแล่นบน digital platformsรวมทั้งเป็นการเรียนแบบกลุ่มย่อย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้อย่างทั่วถึง ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับโจทย์ของตัวเองได้ทันที ผนวกกับประสบการณ์ของโค้ชที่ช่วยทำให้ปัญหากลายเป็นความท้าทาย ทางออกคือความคิดสร้างสรรค์ และสร้างความเป็นกันเอง ทำให้การเรียนสนุกสนาน ไม่เคร่งเครียด การเรียนแบบ Workshop กลุ่มย่อยเป็นสิ่งที่ทำให้การเรียนไม่ได้จบที่การได้ความรู้ แต่เป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดประสบการณ์ และต่อยอดทางความคิด การเรียนการสอนจัดที่ City Campus เอื้อให้ผู้เรียนสามารถเดินทางมาเรียนในช่วงวันเสาร์ได้อย่างสะดวกสบาย และสามารถทำกิจกรรมต่อหลังเลิกเรียนนอกจากนั้นผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตร Digital Marketing Communications: The Leveling Course นี้ คือมหาวิทยาลัยกรุงเทพให้สิทธิ์ในการทดสอบ DAAT Score ซึ่งเป็นการสอบวัดระดับความรู้ด้านโฆษณาดิจิทัลจัดทำโดยสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) เป็นจำนวน 1 ครั้งฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

สำหรับใครที่สนใจ Digital Marketing Communications: The Leveling Course รุ่น 2 จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนี้ สามารถกรอกข้อมูลเพื่อให้ติดต่อกลับได้ที่ siripornuma.k@bu.ac.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-407-3888 ต่อ 1895, 1812


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 110