อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

ป.ป.ส.ภาค7จัดแข่งเปตองสองพี่น้อง ร่วมใจต้านยาเสพติด

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 ร่วมกับอำเภอสองพี่น้อง จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง “สองพี่น้อง ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด” ประจำปี 2562 เสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 00.55 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา นายอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดแข่งขันกีฬาเปตอง“สองพี่น้อง ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” ประจำปี 2562 โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความรัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย ทำให้ห่างไกลยาเสพติด มีสุขภาพ พลานามัยที่ดี โดยมี นายศุภโชค วณิชชาพลอย ปลัดอำเภอสองพี่น้อง ฝ่ายความมั่นคง นำคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองสองพี่น้อง ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ สนามกีฬาบ้านหนองบวบหอม ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรีนายศุภโชค วณิชชาพลอย ปลัดอำเภอสองพี่น้อง ฝ่ายความมั่นคง กล่าวว่า จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง “สองพี่น้อง ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด” ประจำปี 2562 เป็นการแสดงออกถึงพลังสามัคคี ในการรณรงค์ให้เด็ก และเยาวชน เกิดความรักในการเล่นกีฬา และออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง สนองนโยบายของรัฐบาล ในการต่อต้าน และเร่งปราบปรามยาเสพติด โดยมีนักกีฬาเข้าการแข่งขันทั้งสิ้น 15 ทีม ได้แก่ ตำบลหนองบ่อ 4 ทีม ตำบลทุ่งคอก 3 ทีม ตำบลบ่อสุพรรณ 3 ตำบลบ้านช้าง 1 ทีม ตำบลศรีสำราญ 1 ตำบลบ้านช้าง 1 ทีม ฝ่ายปกครองอำเภอสองพี่น้อง 1 ทีม ฝ่ายความมั่นคงอำเภอสองพี่น้อง 1 ทีม แบ่งเป็นการแข่งขันออกเป็น 4 สาย โดยทีมทุ่งคอก 1 คว้าตำแหน่งชนะเลิศการแข่งขัน ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ทีมบ่อสุพรรณ 2 ได้อันดับสอง รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ทีมทุ่งคอก 3 ได้อันดับ 3 รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

------------------------------

ครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 46