อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

รวมน้ำใจคนเลาขวัญ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

รวมน้ำใจคนเลาขวัญ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ตำบลหนองนกแก้ว เสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 01.00 น.


ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ/ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอเลาขวัญ  นายมณฑล ปทุมสูติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว นางชลิดา เทพเทียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว นายอรรณพ จงเจริญ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเลาขวัญ นางทัศวัลย์ บุญส่ง ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตำบลหนองนกแก้ว พร้อมด้วยคณะครู ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจั่น เจ้าหน้าที่ อบต.หนองนกแก้ว อสม. สมาชิก อส. และจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
ร่วมกันเยี่ยมเยียนปลอบขวัญครอบครัว น.ส.พนาทิพ จีนกระจันทร์ อยู่บ้านเลขที่ 122 หมู่ที่ 4 บ้านหนองจั่น ตำบลหนองนกแก้ว ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 23.00 น. จนทำให้บ้านเรือน เสื้อผ้า สิ่งของ เครื่องครัว และเครื่องใช้สอยอื่นๆ เสียหายโดยได้ร่วมกันมอบเงินสด เตาแก๊ส หม้อหุงข้าวไฟฟ้า พัดลม ข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้า น้ำดื่ม และเครื่องใช้สอยอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น และจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พัฒนาสังคมแบะความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ตลอดจนภาคเอกชน พิจารณาให้การช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว จะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาให้การช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป.

--------------------------------------
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 62