อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

'ชุมชนหนองภัยศูนย์' แหล่งเรียนรู้คนสู้เหล้า 'คนหัวใจเพชร'

หนองบัวลำภู ชู? ชุมชนหนองภัยศูนย์ เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนคนสู้เหล้า “คนหัวใจเพชร” แห่งแรกของจังหวัดหนองบัวลำภู เสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 22.06 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ วัดป่าหนองภัยศูนย์ ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดป้ายแหล่งเรียนรู้ชุมชนคนสู้เหล้า ยกระดับพื้นที่ชุมชนหนองภัยศูนย์ อ.เมืองหนองบัวลำภู ขึ้นเป็น“แหล่งเรียนรู้ชุมชนคนสู้เหล้า” มีกิจกรรมผลงานของชุมชนคนสู้เหล้าที่ประสบผลสำเร็จและเป็นต้นแบบ ด้านสัมมาชีพของคนเลิกเหล้าพร้อมผลิตกระปุกออมทรัพย์ไม่ซื้อเหล้าจากกระบอกไม้ไผ่ โดยมี นายพันธ์เทพ เสาโกศล นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นางวิริยา แก่นปัดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู (สคล.จ.หนองบัวลำภู) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) นายฉลาด โสภา กำนันตำบลหนองภัยศูนย์ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ชาวบ้านหนองภัยศูนย์ ให้เกียรติร่วมในพิธี

นายพันธ์เทพ เสาโกศล นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู กล่าวว่า สืบเนื่องจากในปี พ.ศ. 2560 อำเภอเมืองหนองบัวลำภูได้รับคัดเลือกจากกรมการปกครองให้เป็น 1 ในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 155 นายอำเภอนักรณรงค์งดเหล้า เป็นการขับเคลื่อนนโยบายเรื่องการแก้ปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอำเภอ ซึ่งแนวทางการดำเนินงานนั้น ทางอำเภอเมืองหนองบัวลำภูได้บูรณาการการทำงานร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.หนองบัวลำภู และส่วนราชการอื่นๆ โดยในส่วนของอำเภอเมืองหนองบัวลำภูได้คัดเลือกชุมชนหนองภัยศูนย์ เป็นชุมชนนำร่องในการดำเนินกิจกรรมชุมชนต้นแบบปลอดเหล้าเข้มข้น เพื่อเป็นโมเดลในการพัฒนาพื้นที่อื่น เนื่องจากมีปัญหาชุมชนที่เกิดผลกระทบจากเรื่องเหล้า เช่น ปัญหาความยากจนในครัวเรือน ปัญหาทะเลาะวิวาทในงานบุญประเพณี ปัญหาการมั่วสุมดื่มสุราและยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในชุมชน รวมถึงปัญหาวัยรุ่นจับกลุ่มขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูงในลักษณะการแข่งขันซึ่งก่อให้เกิดอันตราย และเสียงดังสร้างความเดือดร้อนรำคาญ ซ้ำยังร่วมกันก่ออาชญากรรมในชุมชนอีกด้วย

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.หนองบัวลำภูคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 66