อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

​​​​​​​สังเกต 10 สัญญานเตือนการฆ่าตัวตาย

กรมสุขภาพจิต เปิดเผย 10 สัญญานเตือนการฆ่าตัวตาย ซึ่งสถานการณ์คนไทยพยายามฆ่าตัวตายปีละ 53,000 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 6 คน ฆ่าตัวตายสำเร็จปีละ 4,000 คน อังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.


ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีข่าวการฆ่าตัวตายมากขึ้น กรมสุขภาพจิต เผยสถานการณ์ล่าสุดในประเทศไทย พบว่า ในแต่ละปีจะมีคนพยายามฆ่าตัวตายปีละ 53,000 คน โดยเพศชายมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่าเพศหญิงกว่า 4 เท่า ช่วงอายุที่มีจำนวนการฆ่าตัวตายสูงสุดของ เพศชายอยู่ที่ 35-39 ปี ส่วนเพศหญิงจำนวนการฆ่าตัวตายสูงสุดอยู่ที่ช่วงอายุ 50-54 ปี

สาเหตุสำคัญ ของการฆ่าตัวตายส่วนหนึ่งมาจากโรคซึมเศร้า ปัญหาด้านความสัมพันธ์ ความรัก ปัญหาด้านการใช้สุราและยาเสพติด และแนวทางป้องกันการฆ่าตัวตายสามารถป้องกันได้จากบุคคลรอบข้าง ครอบครัว ญาติ เพื่อนสนิท คนใกล้ชิด ชุมชม และสังคม การดูแลจิตใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

สังเกตสัญญาณเตือนหรือสัญญาณ กับผู้ที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย 10 สัญญาณ มีดังนี้

- ประสบปัญหาชีวิต เช่น ล้มละลาย เป็นหนี้ สูญเสียคนรักกะทันหัน พิการจากอุบัติเหตุ
- ใช้สุราหรือยาเสพติด
- มีประวัติคนในครอบครัวเคยฆ่าตัวตาย
- แยกตัว ไม่พูดกับใคร
- นอนไม่หลับเป็นเวลานาน
- พูดด้วยน้ำเสียงวิตกกังวล สีหน้าเศร้าหมอง
- มีอารมณ์แปรปรวน จากซึมเศร้าหรือหงุดหงิดมานาน เป็นสบายใจร่าเริงผิดปกติ
- พูดว่าอยากตาย หรือไม่อยากมีชีวิตอยู่
- เคยพยายามฆ่าตัวตายมาก่อน
- มีการวางแผนการฆ่าตัวตายไว้ล่วงหน้า เช่น พูดจาฝากฝังคนข้างหลัง จัดการทรัพย์สิน เป็นต้น
 
หากพบผู้ที่มีพฤติกรรมและอารมณ์ที่กล่าวมา ขอให้รีบเข้าไปพูดคุย รับฟัง และให้ความช่วยเหลือ ส่วนผู้ที่มีปัญหาสามารถโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลจาก กรมสุขภาพจิตคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    92%
  • ไม่เห็นด้วย
    8%

บอกต่อ : 68