อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

ร่วมเปิดถนนพุทธบูชา สร้างด้วยมือประชาชน-พระสงฆ์

พระอาจารย์ มนัส มันตะชาโต นำพุทธศาสนิกชน ประชาชนร่วมเปิด ถนนพุทธบูชา หรือถนนที่พระทำ แห่งแรกที่สร้างด้วยความสามัคคีของประชาชนโดยใช้แรงงานพระภิกษุเป็นผู้ร่วมสร้าง เชื่อมต่อหมู่บ้านโรงเรียนและวัด จันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 23.30 น.


ที่บ้านคลองโป่ง หมู่ที่ 10 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี  อบต.พระอาจารย์ มนัส มันตะชาโต ประธานสำนักฝึกกัมมัฏฐานฟื้นฟูจิตเขาแหลม บ้านคลองโป่ง ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว พร้อมด้วย นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำพระภิกษุสงฆ์ พุทธศาสนิกชน ประชาชน ศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีเปิด ถนน พุทธบูชา ที่ สำนักฝึกกัมมัฏฐานฟื้นฟูจิตเขาแหลม บ้านคลองโป่ง คณะสงฆ์ พระสงฆ์ สามเณร ชี พราห์ม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง และประชาชนในพื้นที่ร่วมแรง ร่วมใจ กัน ปรับปรุงซ่อมแซมขยายเส้นทาง “ ถนนพระทำ” ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร กว้าง 10 เมตร เป็นถนนที่สามารถใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน โรงเรียน และ วัด ได้สะดวกเพิ่มขึ้น เพิ่มช่องทางการจราจร ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ส่งเสริมให้ชาวบ้านและประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการคมนาคมรวมทั้งเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิต ถือเป็นถนนเส้นแรกที่ พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ริเริ่ม และ ลงมือทำ โดยมิได้ใช้เงินงบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด เกิดขึ้นจากแรงศรัทธา และ ความสามัคคีของประชาชนอย่างแท้จริง โดยในพิธีเปิด ถนนสายพุทธบูชา พระอาจารย์ มนัส มันตะชาโต เป็นปรานสงฆ์ในการนำประกอบพิธี กล่าวยกถนนเป็นพุทธบูชา และอัญเชิญพระพุทธรูปจากปากทางจุดเริ่มต้นถนน เข้าสู่เส้นทางไปสิ้นสุดที่สำนักฝึกกัมมัฏฐานฟื้นฟูจิตเขาแหลม บ้านคลองโป่ง ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว มีมหรสพแตรวง และ ขบวนศิษย์ยานุศิษย์ร่วมอนุโมทนาเนืองแน่น.--------------------------------------

รัตนธร เขาหนองบัว ข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ จ.จันทบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 51