อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

ป้องกันโรค "ฉี่หนู" ในหน้าฝนกันเถอะ

ในพื้นที่ที่เสี่ยงจากสถานการณ์ฝนตกหนักแบบนี้ อาจมีเชื้อโรคตามมา มารู้จักวิธีป้องกันรักษาสุขภาพ และวิธีการสังเกตอาการกันดีกว่า ศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น.


ในช่วงสถานการณ์ฝนตกหนัก น้ำท่วมขังแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นใน กรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด ต่างก็อยู่ในพื้นที่เสี่ยงทั้งสิ้น มารู้จักการป้องกันรักษา และรู้จักวิธีการสังเกตอาการ เพราะหากปล่อยทิ้งไว้อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ และโรคที่จะตามมาในหน้าฝนต้องระวังคือ โรคฉี่หนู ที่มักจะระบาดหนักในหน้าฝน

''โรคฉี่หนู'' โรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) ติดต่อจากสัตว์สู่คน ซึ่งมากับช่วงที่มีน้ำขัง หรือเกิดน้ำท่วมในประเทศไทย และพบมากในกลุ่มชาวไร่ ชาวนา ทำฟาร์มปศุสัตว์ นอกจากนี้ยังพบในกลุ่มพนักงานทำความสะอาดท่อประปา คนที่ทำงานในโรงฆ่าสัตว์ รวมถึงสัตวแพทย์

ดังนั้นควรรู้วิธีการสังเกตอาการแล้วสิ่งสำคัญที่สุด คือ การป้องตัวเองให้ห่างไกลจากโรคฉี่หนู ซึ่งมีวิธีการป้องกันดังนี้
1.กำจัดหนูพร้อมๆ กัน
2.หากจำเป็นต้องอยู่บริเวณน้ำขัง หรือพื้นที่สุ่มเสี่ยง ควรสวมรองเท้าบู๊ท ถุงมือ ถุงเท้า เสื้อผ้าปิดมิดชิด
3.หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นพาหะของโรค
4.หลีกเลี่ยงการว่ายน้ำที่อาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่
5.หลีกเลี่ยงไม่ไปสัมผัสปัสสาวะ โค กระบือ หนู สุกร และแหล่งน้ำที่สงสัยว่าจะปนเปื้อนเชื้อ หลีกเลี่ยงอาหารค้างคืนโดยไม่มีภาชนะปกปิด
6.หลีกเลี่ยงการทำงานในน้ำ หรือต้องลุยน้ำลุยโคลนเป็นเวลานานๆ
7.รีบอาบน้ำ ทำความสะอาดร่างกายโดยเร็ว เมื่อแช่หรือย่ำลงไปในแหล่งน้ำสงสัยอาจปนเปื้อน
8.กินอาหารสุกใหม่ อาหารที่เหลือใส่ภาชนะปิดมิดชิด ผักผลไม้ ควรล้างให้สะอาดก่อนนำมาทำอาหาร


ขอบคุณข้อมูลจาก สสส.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 59