อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

ประกวดปลากัดสวยงามบนเกาะครั้งแรกของโลกที่สุราษฏร์

สุราษฎร์ธานี ยิ่งใหญ่ จัดประกวดปลากัดสวยงาม ที่มีรุ่นการแข่งขันที่มากที่สุดและจัดแข่งขันบนพื้นที่เกาะครั้งแรกของโลก พฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 21.37 น.


ที่ตลาดมิสเตอร์เก่ง-BKD. หมู่ที่ 1 ต.พะงัน อ.พะงัน จ.สุราษฎร์ธานี นางพิราอร มาสู่สุข และนายปกรณ์ ณ ป้อมเพชร ผู้จัดงาน ประกวดปลากัดสวยงาม ครั้งที่ 1 อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี มองถ้วยรางวัลเดอะเบสท์อินโชว์ และแชมป์ดีวิชั่นจูเนียร์คลาส ให้นายชิงชัย อัครลัคนาวณิช ชาว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่ชนะการประกวดปลากัดในครั้งนี้ โดยมี คณะกรรมการท่องเที่ยว ชุมชน OTOP นวัตวิถี นายวิชัย คงมั่น นายกสมาคมการท่องเที่ยวเกาะพะงัน และ เจ้าของตลาดมิสเตอร์เก่ง-BKD. จัดประกวดปลากัดสวยงาม ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 26 ส.ค.- 1 ก.ย. 2562 มีผู้สนใจส่งปลากัดเข้าร่วมประกวด ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ จำนวน 38 ประเภท กว่า 450 ตัว เพื่อให้ชาว อ.เกาะพะงันได้เห็นปลากัดที่สวยงาม และกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่เอก นครปฐม คณะกรรมการสมาคมปลากัด ผู้เชี่ยวด้านปลากัดที่หนึ่งในคณะกรรมที่ตัดสิน กล่าวว่า งานประกวดปลากัดสวยงาม ครั้งที่ 1 อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ในวงการปลากัด เนื่องจากมี เปิดประกวดถึง 38 ประเภท และเป็นครั้งแรกของโลกที่จัดขึ้นในพื้นที่เกาะ มีปลากัดเข้าร่วมกว่า 450 ตัว มีคณะกรรมการตัดสิน เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้ด้านปลากัด อย่างตัวที่ชนะ ประเภท คราวเทล หรือ หางมงกุฏ ชนะเลิศสวยที่สุดในงาน ได้ถ้วยรางวัล เดอะเบสท์ เป็นปลาสีดำ สู้น้ำ ได้รับการเพาะพันธุ์และเลี้ยงมาอย่างดี ซึ่งมีมูลค่ากว่า 20,000 บาท และนับเป็นเรื่องที่ดี  ที่ครม. มีมติเห็นชอบให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งจะทำให้มีกลุ่มผู้สนใจเพาะพันธุ์ และเลี้ยงปลากัดเพิ่มมากขึ้น ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และสงเสริมให้ปลากัดไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ซี่งขณะนี้ประเทศไทยส่งออกปลากัด ปีละ 20 ล้านตัว มูลค่านับพันล้านบาท


---------------------------------------------

สรเดช สมเกลี้ยง ผู้สื่อข่าวเวปไซค์เดลินิวส์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 64