อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ เลี้ยงปลาดุกเป็นอาหารกลางวัน

โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ใช้วิธีคิดแนวเกษตรกรยุคใหม่ เลี้ยงง่ายโตเร็ว สามารถเป็นอาหารกลางวัน ต่อยอดอาชีพเสริมครัวเรือนเพิ่มรายได้ พฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 21.41 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ นายสัมฤทธิ์ ผิวบัวคำ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ หมู่ 2 ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ เป็นโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการตามโครงการกองทุนหมุนเวียน เพื่ออาหารกลางวันแบบยั่งยืน โดยมี นายนิคม นิรมาณ รองผู้อำนวยการฯ เป็นดูแลผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว ซึ่งได้เลือกจัดทำกิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ เนื่องจากเป็นวิธีการเลี้ยงปลาดุก อีกวิธีหนึ่งที่สามารถเลี้ยงได้ง่าย สถานที่ก็ใช้พื้นที่ไม่มาก ค่าลงทุนในการเลี้ยงก็ไม่มาก นักเรียนสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมเพิ่มได้ โดยมีผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจอีกด้วย

นายนที เทียนสมบูรณ์ ครูที่ปรึกษากิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ กล่าวว่า ก่อนดำเนินการได้มีการประชุมวางแผนเตรียมการ ด้านบุคลากรผู้รับผิดชอบ วัสดุ อุปกรณ์ โรงเรือน การจัดหาพันธุ์ปลาดุก จัดหาอาหารปลาดุก โดยได้จัดแบ่งครู และนักเรียนเป็นกลุ่ม เพื่อผลัดดูแล เพื่อเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 เซนติเมตร ความสูง 50 เซนติเมตร นำมากำจัดความเป็นกรด เป็นด่างในบ่อปูนโดยการนำต้นกล้วยมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ นำมูลวัวมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน นำใส่ไปในบ่อใส่น้ำให้เต็ม แล้วหมักไว้ 5 วันจากนั้นให้ปล่อยน้ำทิ้ง และเอาชิ้นส่วนต้นกล้วยออกทิ้งด้วย เติมน้ำสะอาดใส่ไปในบ่อแล้วแช่ทิ้งไว้ 1 วัน จากนั้นก็ปล่อยน้ำทิ้ง ให้นำผักบุ้งมาถูให้ทั่วบ่อ ใส่น้ำให้มีระดับพอเหมาะกับความสูงของบ่อ นำลูกปลาดุก 80-100 ตัว ที่บรรจุอยู่ในถุงมาแช่ในบ่อปูนทั้งถุง แล้วค่อยๆ เปิดถุงให้ลูกปลาดุกว่ายออกมาเอง โดยในสัปดาห์แรกที่นำปลามาปล่อยให้อาหารเช้าวันละมื้อ จากนั้นให้อาหารเป็นวันละ 2 มื้อ คือช่วงเช้า และช่วงเย็น ต้องถ่ายน้ำทุกๆ 3 ถึง 5 วัน หมั่นสังเกตดูสภาพของน้ำ และอาการของปลาดุก ถ้าโผล่ขึ้นมาหายใจบ่อยครั้ง นั้นไม่ดีให้รีบเปลี่ยนน้ำ

โดยก่อนจะจับปลาดุกขาย 2 วัน ให้นำดินลูกรังสีแดง หรือซังข้าวมาแช่ไว้ในบ่อจะทำให้ปลาดุกมีสีเหลืองสวยงาม ขายได้ราคาดี โดยปลาดุก 3 เดือนครึ่งจะมีน้ำหนักประมาณ 4-5 ตัวต่อหนึ่งกิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 70-80 บาท นำเงินที่ได้มาหมุนเวียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนรุ่นต่อไป อีกส่วนหนึ่งแบ่งให้นักเรียนผู้เลี้ยงนำไปบริโภคที่บ้าน การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ นักเรียนได้ปฏิบัติจริง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ส่งเสริมการมีงานทำระหว่างเรียน เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน นักเรียนสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

---------------------------------------

ครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 59