อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

'อบต.ตาเนาะแมเราะ' อบรม อปพร.หลักสูตรจัดตั้งรุ่นใหม่

อบต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตร จัดตั้งรุ่นใหม่ ประจำปี 2562  ศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 21.31 น.


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุม อบต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปี 2562 หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นใหม่ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 40 คน 

นายวิรัช แซ่ตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ กล่าวว่า การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ และสามารถช่วยเหลือในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ตลอดจนภารกิจของการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ทักษะ และเทคนิคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อรับมือกับเหตุสาธารณภัยในฐานะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

เจษฎา สิริโยทัย 
ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ จ.ยะลาคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%